flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

I) Відподальні особи за забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення - 

        В Жовтневому районному суді м. Харкова продовжуються створюватися умови для відвідування суду мало мобільними групами населення (МГН).
         Так, в обох будівлях суду наявні відповідні дзвоники для виклику працівника суду для надання необхідної допомоги останнім. В будівлі за адресою : м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 37 на сходах встановлено пандус.
           Судові засідання при розгляді справ за участю МГН проводяться тільки на першому поверсі для зручності доступу.

         Також, відповідно до наказу керівника апарату від 29.03.2021 року № 06-02/61 в штаті суду, керуючись Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», визначено відповідальних осіб для надання допомоги по доступу до правосуддя мало мобільним групам населення:

      Крім того, повідомляємо, що маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого віку (похилого віку), люди з дитячими колясками)) канцеляріями суду приймаються поза чергою!

      Повідомляємо контактні дані консультанта суду Богоявленської Інни Миколаївни та Ронжеренко Владислава Валерійовича  – тел. 734-91-16, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua та старшого секретаря суду Железнової Юлії Миколаївни та діловода суду Матющенко Оксани Вікторівни – тел. 712-42-59, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua, адреса: вул. Полтавський шлях, 37, як відповідальних осіб за доступ до правосуддя маломобільних груп населення.

II) Пам'ятка про правила поведінки при обслуговуванні осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час звернення до Жовтневого районного суду м. Харкова - 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Жовтневого районного суду

 м. Харкова

№06-02/63 від 11.05.2018

 

 

 

ПАМЯТКА

про правила поведінки при обслуговуванні осіб з інвалідністю

та інших мало мобільних груп населення під час звернення до

Жовтневого районного суду  м. Харкова

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ця пам’ятка з обслуговування інвалідів та інших маломобільних громадян при відвідуванні Жовтневого районного суду  м. Харкова (далі - Інструкція) містить умови забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних громадян в приміщення Жовтневого районного суду  м. Харкова (далі - Суд), визначає порядок супроводження маломобільних груп населення в приміщенні Суду і за його межами при реалізації права на судовий захист даною групою населення.

1.2. Основним міжнародним документом, який гарантує права інвалідів є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, і яка зобов’язує держави-учасниці надавати можливість людям з інвалідністю вести незалежний спосіб життя та повною мірою брати участь в усіх аспектах суспільного життя. Відповідно до статті 13 даної Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження 

Статтями 7, 8, 9 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" врегульовано питання щодо здійснення правосуддя в Україні на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним  і безстороннім судом, утвореним відповідно до Закону.

1.3. Основні поняття, що використовуються в пам’ятці:

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2249 - VIII від 19 грудня 2017 року вносяться зміни до 37 Законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Маломобільні групи населення - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-мобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо(ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

1.4. Пам’ятку розроблено відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована Україною і набрала чинності з 06 березня 2010 року, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації  Національної стратегії у сфері прав людини  на період до 2020 року» від 23.11.2015 року, наказу суду № 63 від 11.05.2018«Про створення групи відповідальних  осіб за надання допомоги маломобільним групам населення».

 

  1. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСЮ В ПРИМІЩЕННІ СУДУ

 

2.1. При вході в приміщення суду обладнана кнопка виклику з переговорним пристроєм,розташована на прийнятній висоті для осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших мало мобільних груп населення (у т.ч. для осіб з інвалідністю) для виклику працівникаапарату суду - відповідальної особи за забезпеченнядоступу до правосуддя осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, які  потребують додаткової допомоги, та інших маломобільних груп населення під час звернення до Суду (далі - відповідальна особа).

2.2. Відповідальна особа зустрічає і супроводжує мало мобільного громадянина або особу з інвалідністю, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію мало мобільних громадян і осіб з інвалідністю з приміщення Суду. 3 питань, що стосуються особи з інвалідністю, важливо завжди пам'ятати, що потрібно звертатись безпосередньо до ЦІЄЇ людини, а не до особи, яка її супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, помахайте рукою, або доторкніться до неї

2.3. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує мало мобільний громадянин або особа з інвалідністю, мета відвідування Суду, необхідність супроводу. Якщо особа з інвалідністю відмовляється від пропозиції та  не потребує допомоги відповідальної особи, не нав’язувати свою допомогу. Не торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.Необхідно пам’ятати, що це неввічливо, а також може вплинути на їх баланс.

2.3.1. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, то не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером.

2.3.2. Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо відповідальна особатакож використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.

2.3.3. Якшо допомоги відповідальної особи потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати  людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Не нахилятись і не спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.

2.3.4. У разі, якщо до відповідальної особи звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду,  представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться.Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування.  Наприклад. "За декілька кроків ми повернемо ліворуч" чи "Ми підходимо до сходів”. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі  необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.

2.4. У разі участі мало мобільних громадян і осіб з інвалідністю в судовому засіданні відповідальна особа доповідає головуючому у справі про участь в судовому засіданні даної категорії населення і при можливості організовує проведення судового засідання на 1 поверсі будівлі.

2.5. У разі подання заяви або скарги до Суду, відповідальна особа приймає вхідну кореспонденцію у такої особи та передає на реєстрацію у встановленому порядку або за бажанням такого громадянина супроводжує її до канцелярії суду і знайомить мало мобільного громадянина і особу з інвалідністю з працівником апарату суду, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції суду, особисто, представивши на прізвище, ім'я та по батькові один одному.

2.6. Мало мобільні громадяни та особи з інвалідністю користуються пріоритетним правом при подачі документів до канцелярії Суду.

2.7. З метою реалізації права на судовий захист при відвідуванні мало мобільних громадян і осіб з інвалідністю в Суді відповідальна особа роз'яснює правила внутрішнього та службового розпорядку Суду та години прийому громадян і розповідає про особливості будівлі Суду:

-кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін.;

-структуру Суду, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.

2.8. Після закінчення судового засідання, або прийому відповідальна особа супроводжує мало мобільних громадян і осіб з інвалідністю до виходу з Суду.

2.9. При необхідності мало мобільні громадяни та особи з інвалідністю можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення суду із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Суду відповідний запит.

2.10. Відповідальна особа Суду за погодженням з мало мобільними громадянами та особами з інвалідністю вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Положенням.

 

 III) Фотозвіт щодо доступності будівель Жовтневого районного суду м. Харкова