flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

  

АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЗА 2022 РІК

 

 

  1.   Організація та ведення роботи зі зверненнями громадян здійснюється на підставі Конституції України (ст.40), Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Закону України «Про статус народного депутата України», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою КМУ від 14.04.1997 року №348.
  2.   Кожне звернення громадян реєструється у відповідному розділі комп’ютерної програми документообігу загальних судів з привласненням відповідного номера, індексу та категорії звернення, а також журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян з привласненням відповідного номеру, коду та категорії.

                         До провадження Жовтневого районного суду м. Харкова за 2022 рік ( з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року) надійшло 81 звернення громадян, з них 78 заяв і запитів та 3 скарги.

                         Головними причинами звернень громадян з заявами та скаргами до суду в  аналізуємий період часу є :

 

За вказаний період надійшло 3 скарг, що становить значно меншу кількість таких скарг, які надійшли у попередньому аналізованому періоді (2021 рік – 16 скарг),  кількість заяв, запитів та пропозицій збільшилась, за вказаний період їх надійшло 78 (2021 рік – 58 ). Також зменшилась кількість скарг на організацію роботи суду – 0 скарги, а ( 2021 рік -3 скарги).

 Кількість скарг на дії суддів майже значно зменшилась – 2 скарги (у 2021 році – 6 скарг) . Слід зазначити, що керівництвом суду вживаються всі можливі заходи для вирішення питань громадян, а також для уникнення письмових звернень з їх боку, за для чого заявникові надається усна допомога та відповідні роз’яснення.

Майже переважна численність звернень надходить поштою, у тому числі електронною, або подається безпосередньо до канцелярії суду.

Необхідно підкреслити, що кількість звернень громадян до суду збільшилась, але все ж таки мають місце випадки неодноразового надходження заяв і скарг від одних і тих самих громадян. Так лише від одної Лиманської О. Ю. надійшли до суду - 4 заяви та 41 інформаційний запит про доступ до публічної інформації.

Нікітенко П.І. протягом 2022 року направив –  2 заяви; Решетько О.С. –  6 заяв, 3 інформаційні запити про доступ до публічної інформації; Діденко С. О.,  - 2 заяви; Нємцев В. Ю. -  2 заяви.

Як правило, такі звернення мають схожий зміст, не суттєві по своєму змісту. Проте, відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян всі вони підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду, даний факт спричиняє завищену кількість звернень в цілому.

Щодо обґрунтованості та доцільності  зауважень, викладених у зверненнях громадян, слід зазначити, що здебільшого вони не відповідають дійсності, нерідко заявники обвинувачують суддів та працівників апарату суду за надуманими мотивами, посилаючись при цьому на недостовірні факти.

Прикладом є скарга громадянина Чумака К. М. на дії працівників суду щодо ознайомлення з матеріалами справи, а саме з аудіозаписом судового засідання. Громадянин Чумак К. М. у скарзі наполягає, що прослуховування диску з записом судового засідання виявило відсутність файлів на ньому. За викладеними у скарзі питаннями судом проведена перевірка, з доповідної головного спеціаліста стало зрозуміло, що інформація на дисках була записана коректно.

На оперативних нарадах працівників суду постійно обговорюються та аналізуються причини надходження звернень громадян, голова суду робить зауваження стосовно більш відповідального та ретельного ставлення працівників апарату суду до посадових обов’язків, та звертає особливу увагу на вжиття всіх можливих заходів з боку працівників апарату суду, що сприяють задоволенню обґрунтованих вимог громадян.

         За звітний період у термін до 5 діб розглянуто 33 звернень, до 15 діб - 41 звернень, до 30 – 6 звернень, та до 45 діб – 0 звернень.

За звітний період часу відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» надійшло 53 запити про надання інформації.

Інформаційних запитів, які розглянуті з порушенням строків немає. 

 

                          ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

  1. Даний аналіз щодо роботи зі зверненнями громадян, а також статистичний звіт про розгляд звернень громадян за 2022 рік (у порівняні з 2021 роком) обговорити на оперативній нараді всіх працівників суду.
  2. Регулярно аналізувати стан розгляду звернень громадян, які надійшли до суду.
  3. Звернути увагу суддів на необхідність вжиття додаткових заходів щодо виключення тяганини, а також недопущення інших процесуальних порушень при розгляді кримінальних та цивільних справ відносно яких надходять скарги, а також інших працівників апарату суду – необхідність належного здійснення прийому громадян, дотримання правил трудової дисципліни при виконанні своїх службових обов’язків та необхідність своєчасної відправки поштової кореспонденції для виклику сторін в судове засідання, додержання правил Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
  4. Консультанту суду, на якого покладено обов’язок щодо ведення роботи зі зверненнями громадян, посилити контроль за своєчасним та належним вирішенням скарг, а також вжити додаткові заходи щодо усунення недоліків при розгляді скарг та заяв громадян.

 

 

 

В. о. керівника апарату суду                                                                                                               Юлія ЖИДИК