flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Базові показники роботи

Жовтневого районного суду м. Харкова

за 2021 рік

згідно з рішенням Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року*

 

Показник

2021– 1 півріччя

2021

рік

 

 

 

І. Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

1.1

Кількість справ та матеріалів, щоперебувають на розгляді на початок звітногоперіоду

 

1294

 

1294

 

 

1.2

Кількість справ та матеріалів, щонадійшли на розгляд за звітнийперіод

5722

11523

 

 

1.З

Кількістьрозглянутих справ та матеріалів за звітнийперіод

5281

11049

 

 

1.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду

1625

1657

 

 

1.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду

179

151

 

 

1.6

Фактична кількість суддів

13

13

 

 

II. Базовіпоказники

2.1

Кількість і відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

 

179 (11,0)

 

151 (11,0)

 

 

2.2

Відсоток розгляду справ

92,3%

95,9%

 

 

2.3

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

     406

     850

 

 

2.4

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період, у розрахунку на одного суддю

531

986

 

 

2.5

Середня тривалість розгляду справи (днів)

52

64

 

 

2.6

Проведення опитувань громадян - учасників судових проваджень**

Ні

Ні

 

 

2.7

Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду

Ні

Ні

 

 

 

2.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 («дуже погано») до 5 («відмінно»)

 

-

 

-

 

 

 

 

2.9

Відсоток громадян -учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на «добре» (4) та «відмінно» (5)

 

-           

 

-