flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Збори суддів, проведені у 2017 році :

20.01.2017 – порядок денний : обговорення та затвердження Положення про збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова; обговорення та затвердження нового регламенту зборів суддів Жовтневого районного суду м.Харкова; обрання таємним голосуванням з числа суддів Жовтневого районного суду м.Харкова делегата на спільні збори суддів  місцевих загальних судів м.Харкова та Харківської області.

 

28.02.2017 – порядок денний : обговорення та вирішення питання щодо внесення змін до засад використання автоматичної системи документообігу Жовтневого районного суду м.Харкова, затверджених рішенням зборів суддів суду від 29.09.2015 , протокол № 8.

 

19.04.2017 – порядок денний: обрання слідчими суддями суду, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав , свобод , інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом суддів цивільної спеціалізації  Іванову. І.В., Труханович В.В., Гаврилюк С.М., Єрмоленко В.Б. на виконання ухвал апеляційного суду Харківської області від 22.03.2017 та 12.04.2017 для розгляду скарги адвоката Боброва В.С., в інтересах Іващенка О.С. в порядку ст. 206 КПК України щодо порушення прав ув’язненого під час утримання під вартою  в умовах Харківської установи виконання покарань  № 27; внесення змін до рішення зборів суддів від 04.11.2013про порядок встановлення чергувань слідчих суддів в неробочі дні.

 

22.05.2017 – порядок денний : призначення шляхом таємного голосування  голови та заступника голови   Жовтневого районного суду м.Харкова.

 

06.06.2017 – порядок денний : вирішення питання щодо необхідності проведення повторного авто розподілу цивільної справи № 639/5331/16-ц між всіма суддями Жовтневого районного суду м.Харкова  без урахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авто розподілу між суддями цивільної спеціалізації , з метою забезпечення розгляду зазначеної справи в Жовтневому районному суді м.Харкова.

 

29.06.2017 – порядок денний : вирішення питання щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу цивільної справи за позовом Решетько О.С. до КП « Жилкомсервіс» про відшкодування шкоди  здоров’ю ( справа № 639/2324/17) між всіма суддями Жовтневого районного суду м.Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авто розподілу між суддями цивільної спеціалізації, після задоволення останніми самовідводів, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному суді м.Харкова; обговорення листа прокуратури Харківської області , що надійшов до суду з ТУ ДСА України в Харківської області від 26.06.2017 № 03-57/1464/17-ЕП щодо судового розгляду кримінальних проваджень.

 

03.10.2017 – порядок денний: вирішення питання щодо необхідності проведення повторного автоматичного авторозподілу кримінальної справи за обвинуваченням  Писаненка С.І. за   ч. 1 ст. 125 КК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова  без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу  між суддями кримінальної спеціалізації, оскільки суддею Чижиченком  Д.В.  у вказаній справі був заявлений самовідвід, судді Курило В.О., Федюшин М.В., Васильєва Н.М. брали участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування , що відповідно до ч. ст. 76 КПК України унеможливлює їх участь у розгляді у зазначеному провадженні ,  з метою забезпечити розгляд вказаної справи у Жовтневому районному суді м. Харкова.

 

18.10.2017 – порядок денний : вирішення питання щодо необхідності заміни головуючого судді по матеріалам кримінального провадження за обвинуваченням Ружанського Михайла Васильовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.4 ст.187, ст..257, ч.3 ст.289, ч.3 ст.28 – ч.1 ст.263 КК України, які відповідно до ухвали колегії суду від 07.07.2017 року було виділено в окреме провадження, (справа № 639/4065/17 №пр.1-кп/639/417/17) між всіма суддями суду без врахування спеціалізації суддів через неможливість визначення головуючого судді з суддів кримінальної спеціалізації з метою забезпечення розгляду зазначеної справи у Жовтневому районному судді   м. Харкова.

 

14.11.2017 - порядок денний: обрання з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації  слідчого суддю який уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Чижиченка Дениса Володимировича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрано слідчим суддею суду, який уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх строком на 3 (три) роки, до 14.11.2020 (чотирнадцятого листопада дві тисячі двадцятого року).

 

21.11.2017 - порядок денний: внесення пропозиції щодо визначення Жовтневого районного суду м.Харкова, як центрального в Основ’янському окружному суді м.Харкова.
Було доведено до відома суддів та обговорено листи ДСА України № 8-13695/17 від 17.11.17 ( із додатками) та апеляційного суду Харківської області № 01-12/76793 від 20.11.2017 із додатками стосовно оптимізації судів, надано карти ймовірної мережі окружних судів, таблиці з пропозиціями стосовно оптимізації судів.
Вирішено, на виконання вищевказаного листа Державної судової адміністрації України внести пропозицію стосовно визначення Жовтневого районного суду м.Харкова як центрального в Основ’янському окружному суді м.Харкова. Направити відповідні листи з пропозицією до територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області та апеляційного суду Харківській області.

 

 Збори суддів, проведені у 2018 році, місце проведення: Жовтневий районний суд м.Харкова (вул. Полтавський Шлях, 45, зал судових засідань №4):


10.01.2018 - порядок денний: 1. Обрання судді Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації Макарова В.О. слідчим суддею, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.
2. Обрання таємним голосуванням з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова делегата на спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області.
3. Внесення змін до засад використання автоматизованої системи документообігу суду.
4. Обговорення листа Громадської ради доброчесності щодо надання копій декларацій та персональних даних суддів Кіся Д.П. та Рубіжного С.О.
Вирішено: 1.Кандидатуру судді Макарова Володимира Олександровича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати слідчим суддею суду, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 10.01.2021.
2.Затвердити Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова № 2 від 10.01.2018 Єрмоленко Вікторію Борисівну - суддю Жовтневого районного суду м. Харкова, за результатами проведеного таємного голосування, обрати делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів України. 3.Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Харкова, затверджених рішенням зборів суддів суду від 29.09.2015, протокол № 8, а саме, доповнити Розділ 7 «Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді» пунктом 7.7 наступного змісту: « Особо, відповідальна за реєстрацію та автоматизований розподіл цивільних та адміністративних справ , у випадку виявлення подачі до суду декількох позовів до одного й того ж самого відповідача(відповідачів) , з тим самим предметом та з тих самих підстав; або подано декілька позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, готує довідку судді, у якого перебуває первинний позов, із зазначенням сторін по справі та предмета спору».

 

01.03.2018 - у виключному випадку, з урахуванням необхідності оперативно вирішити питання щодо перерозподілу кримінальної справи справи №646/12397/14-к (провадження 1кп/639/233/18)  за обвинуваченням Штепи Н.І. у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 КК України, а саме - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України , відповідно до п.3.4 Положення «Про збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова», затвердженого рішенням зборів суддів № 1/1 від 20.01.2017 року, було проведено загальні збори суддів.
Повістка денна: вирішення питання щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи за обвинуваченням Штепи Н.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 КК України (справа №646/12397/14-к провадження № 1кп/639/233/18 ) між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.
Заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо включення суддів цивільної спеціалізації для автоматизованого визначення головуючого судді у розгляді кримінальної справи № 646/12397/14-к провадження № 1кп/639/233/18 за обвинуваченням Штепи Н.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 КК України з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010, вирішили:
Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010 для автоматизованого визначення головуючого судді у розгляді кримінальної справи №646/12397/14-к провадження № 1кп/639/233/18 за обвинуваченням Штепи Н.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 КК України.
Вищевказану кримінальну справу за поданням голови суду 02.03.2018 передано до апеляційного суду Харківської області для вирішення питання про передачу до іншого суду.

 

 
24.04.2018 – порядок денний: обрання з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації  слідчого суддю (суддя), який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.
Вирішено: кандидатуру судді Васильєвої Наталії Миколаївни з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати слідчим суддею суду, яка здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 24.04.2021.

 

04.05.2018 - порядок денний : включення суддів цивільної спеціалізації для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи №639/4266/13-к провадження № 1/639/8/18  за обвинуваченням Певного А.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.286 КК України з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5  Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до  ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010.


Вирішено: не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для  повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи № 639/4266/13-к провадження № 1/639/8/18  за обвинуваченням Певного А.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

 


13.06.2018 - порядок денний: вирішення питання щодо перерозподілу справ судді Іванової І.В., у зв'язку із звільннням останньої, з причини виходу у відставку.
У зв'язку із про відсутністю кворуму, збори суддів суду не виявились повноважними, та відповідно до п. 4.8 Регламенту зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова оголошено про їх перенесення на іншу дату та час, які будуть повідомлені додатково.

 

19.06.2018 – вирішено : провести повторний автоматизований розподіл невирішених судових справ судді Жовтневого районного суду м. Харкова Іванової І.В. у зв’язку з прийняттям рішення Вищою радою правосуддя від 05 червня 2018 року № 1728/0/15-18 про звільнення судді Іванової І.В. з посади судді Жовтневого районного суду м. Харкова у відставку 20 червня 2018 року з включенням у автоматизований розподіл суддів Баркової Н.В. та Єрмоленко В.Б. на один вказаний день.

 

22.06.2018 вирішено: звернутися до керівництва та суддів апеляційного суду Харківської області з пропозицією обговорення на загальній оперативній нараді прохання зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова щодо випадків виявлення у справах, направлених для перегляду, технічної несправності носіїв інформації або неможливості її зчитування з дисків.
Запропонувати при виявленні вищевказаних обставин, для збереження часу суддів усіх інстанцій щодо здійснення правосуддя, також для уникнення повторних переглядів великих за обсягом справ, витребувати із суду першої інстанції робочу копію архівної копії для її використання за межами архіву.

 

04.07.2018 – порядок денний : вирішення питання щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу цивільної справи №639/2324/17 провадження № 2/639/307/18 за заявою Решетько О.С. до Сопіної О.А., Греченовського В.А., Петрової І.М., Голоти Є.В., Блуд М.І., Богача О.А., Махно Г.М. та інших про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями цивільної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.
Вирішено : Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для здійснення повторного автоматизованого розподілу цивільної справи № 639/2324/17, пр. № 2/639/307/18 за заявою Решетько Олени Сергіївни до Сопіної Олени Анатоліївни, Гречановського Володимира Анатолійовича, Петрової Ірини Миколаївни, Голоти Єгора Вікторовича, Блуд Миколи Ілліча, Богача Олексія Анатолійовича, Махно Галини Миколаївни, Коверзнєвої Інни Іванівн та інш., про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, між суддями кримінальної спеціалізації суду.

 

19.07.2018 - порядок денний: затвердження складу житлово-побутової комісії Жовтневого районного суду м. Харкова, відповідно до вимог «Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженого Державної судової адміністрації України 22.12.2017, із змінами від 06.07.2018 ( наказ ДСА України № 345), а також, враховуючи інформацію щодо обраних на загальній нараді працівників членів комісії від апарату суду.
Вирішено: затвердити наступний склад членів житлово-побутової комісії Жовтневого районного суду м.Харкова : суддя Труханович В.В., суддя Кісь Д.П., заступник керівника апарату суду Селіванова М.В., консультанти суду: Лапко О.В., Богоявленська І.М., Гнатенко Г.А. та старший секретар суду Железнова Ю.М.

 

30.07.2018 - порядок денний : затвердити контрольний список суддів, працівників апарату суду, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.08.2018, на підставі подання житлово-побутової комісії Жовтневого районного суду м. Харкова, відповідно до вимог «Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженого Державної судової адміністрації України 22.12.2017, із змінами від 06.07.2018 (наказ ДСА України № 345).
Вирішено: Затвердити контрольний список суддів, працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.08.2018 у наступному складі та черговості:
1. суддя Васильєва Н.М.,
2. суддя Федюшин М.В.,
3. керівник апарату суду Гришина Н.В.,
4. помічник судді Петрова Н.М.

 

01.08.2018 – порядок денний : вирішення питання щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи №639/4032/18, провадження №1кп/639/448/18 за обвинуваченням Єреми М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.
Вирішено : Не порушувати порядок здійснення правосуддя суддями Жовтневого районного суду м. Харкова за принципом спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді з 01.06.2010 року для здійснення повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи №639/4032/18, провадження №1кп/639/448/18 за обвинуваченням Єреми М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

 

03.08.2018 - Заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо включення суддів кримінальної спеціалізації для повторного автоматизованого розподілу цивільної справи №639/3599/18 (провадження 2/639/1598/18) за позовом Решетько О.С. до керівника апарату Жовтневого районного суду м.Харкова Гришиної Н.В. про визнання незаконними дій та бездіяльності, відшкодування моральної шкоди , нанесеної корупційним правопорушенням -з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010, вирішили:
Не порушувати  принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу цивільної справи №639/3599/18 (провадження 2/639/1598/18) за позовом Решетько О.С. до керівника апарату Жовтневого районного суду м.Харкова Гришиної Н.В. про визнання незаконними дій та бездіяльності, відшкодування моральної шкоди , нанесеної корупційним правопорушенням.

 

27.08.2018 - Заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо відкритого голосування  за кандидатуру для обрання слідчим суддею суду, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому п. 18 ч. 1 ст. з КПК України, ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; збори суддів Жовтневого районного суду м. Харкова  вирішили кандидатуру судді Федюшина Миколи Володимировича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати повторно слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 26.08.2021.

 

12.09.2018 – порядок денний: обрання з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації  слідчого суддю, який здійснюює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом,
вирішено: кандидатуру судді Кіся Дмитра Петровича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати повторно слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 12.09.2021.

29.10.2018. Заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо включення суддів кримінальної спеціалізації для повторного автоматизованого розподілу цивільної справи № 639/5901/18 (провадження 2-н/639/586/18) за заявою Миколайчук Яни Русланівни ( секретаря судового засідання Жовтневого районного суду м.Харкова) до Миколайчука Ігора Анатолійовича про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання чотирьох неповнолітніх дітей-з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010, вирішили: не порушувати  принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу цивільної справи № 639/5901/18 (провадження 2-н/639/586/18) за заявою Миколайчук Яни Русланівни до Миколайчука Ігора Анатолійовича про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання чотирьох неповнолітніх дітей.

08.11.2018 - порядок денний : обрання таємним голосуванням з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова делегата на спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області.

вирішили : затвердити Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області  з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова №2 від 08.11.2018 Кіся Дмитра Петровича - суддю Жовтневого районного суду м. Харкова, за результатами проведеного таємного голосування,  обрати делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області. Також суддів Федюшина Миколу Володимировича та Васильєву Наталю Миколаївну обрано такими, що уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх у Жовтневому районному суді м. Харкова строком на три роки до 08.11.2021, у зв’язку із закінченням попереднього трирічного терміну.

 

Збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова проведені у 2019 році:

 

11.01.2019 - порядок денний : обрання з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації  слідчого суддю , який здійснюює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом,

- обговорення листа ХААС № 8-20/б-н/19 від 03.01.2019 щодо чергування протягом підготовки та проведення чергових виборів Президента України.

Вирішили :  

1. Кандидатуру судді Курило Володимира Олександровича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати слідчим суддею суду, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 14.01.2022.

2. Заслухавши інформацію Головуючого на зборах, який зазначив, що допускаючи ймовірну вирогідність надходження позовних заяв щодо підсудних місцевому загальному суду, як адміністративному суду, категорій справ у п’ятницю ввечері у період підготовки та проведення чергових виборів Президента України (з 11.01.2019 до 22.03.2019 включно), для вирішення зазначених адміністративних справ у дводенний строк, відповідно до п. 11 ст. 273 КАСУ, п.4 ст.274 КАСУ, п. 5 ст. 275 КАСУ,  вирішили: суддя, якому розподілено адміністративний позов щодо підсудних місцевому загальному суду, як адміністративному суду, категорій справ, у п’ятницю ввечері у період підготовки та проведення чергових виборів Президента України ( з 11.01.2019 до 22.03.2019 включно, для вирішення зазначених адміністративних справ  у дводенний строк, відповідно до п. 11 ст. 273 КАСУ, п.4 ст. 274 КАСУ, п. 5 ст. 275 КАСУ,  не виключається  з табелю обліку робочого часу  для розгляду справи по суті на законних підставах протягом будь-якого з наступних двох днів ( суботи або неділі).

 

15.01.2019 -порядок денний : вирішення питання щодо повторного автоматизованого розподілу судових справ судді Жовтневого районного суду м. Харкова Гаврилюк С.М. у зв’язку з перебуванням останньої  на тривалому лікарняному.

Вирішили: заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо необхідності прийняття рішення про повторний автоматизований розподіл невирішених судових справ судді Жовтневого районного суду м. Харкова Гаврилюк С.М., у зв’язку з перебуванням судді на тривалому лікарняному, з урахуванням рішення зборів суддів від 21.11.2018 № 19 ч.7 ст. 33 Цивільного процесуального кодексу України, ч.9 ст.31 Кодексу адміністративного судочинства України, п.п. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.13, 2.3.17 Положення про Автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (у редакції, яка діє на час винесення даного рішення – 15.09.2016), п. 6.2.,8.2, 8.3, 8.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Харкова, затверджених рішенням зборів суддів суду від 29.09.2015, протокол №18 (з останніми змінами), провести повторний автоматизований розподіл невирішених судових справ суддею Гаврилюк С.М., які перебувають у її провадженні.

Помічнику судді Гаврилюк С.М.- Луценко С.М. та секретарю судових засідань Пивоваровій Т.В. здати всі судові справи та документи, які перебувають у процесі розгляду, а керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова Гришиній Н.В. прийняти за актом приймання-передавання справ та документів для подальшого розподілу в установленому порядку .

Повторний розподіл вказаних судових справ проводити після передачі судових справ, у порядку, визначеному інструкцією з Діловодства у місцевих загальних судах та цим рішенням.

19.02.2019 - порядок денний: - затвердження Положення про апарат Жовтневого районного суду м. Харкова,

Вирішили: заслухавши інформацію головуючого на зборах та у відповідності до вимог ч. 2 ст. 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", наказу Державної судової адміністрації України від 08.02.2019 №131 "Про затвердження Типового положення про апарат суду", затвердити Положення про апарат Жовтневого районного суду м. Харкова.

Звіт керівника апарату суду взято до відома, зауважень не надійшло.

 

 


22.03.2019 - порядок денний: вирішення питання щодо повторного автоматизованого розподілу судових справ судді Жовтневого районного суду м. Харкова Гаврилюк С.М. , у зв’язку з перебуванням останньої у відрядженні у Національній школі суддів України.

Вирішили: заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо необхідності прийняття рішення про повторний автоматизований розподіл невирішених судових справ судді Жовтневого районного суду м. Харкова Гаврилюк С.М., у зв’язку з перебуванням останньої у відрядженні у Національній школі суддів України з 20.02.2019 року по 29.03. 2019 року включно та з 01.04.2019 по 31.05.2019 2019, з урахуванням рішення зборів суддів від 21.11.2018 № 19 ч.7 ст. 33 Цивільного процесуального кодексу України, ч.9 ст.31 Кодексу адміністративного судочинства України, п.п. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.13, 2.3.17 Положення про Автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (у редакції, яка діє на час винесення даного рішення – 15.09.2016), п. 6.2.,8.2, 8.3, 8.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Харкова, затверджених рішенням зборів суддів суду від 29.09.2015, протокол №18 (з останніми змінами), провести повторний автоматизований розподіл невирішених судових справ, які перебувають у провадженні судді Гаврилюк С.М.
Помічнику судді Гаврилюк С.М. - Луценко С.М. та секретарю судових засідань Пивоваровій Т.В. здійснювати передачу судових справ та документів, а керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова Гришиній Н.В. приймати за актом приймання-передавання справ та документів для подальшого розподілу в установленому законом порядку.
Повторний розподіл вказаних судових справ проводити після передачі судових справ у порядку визначеному Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах та цим рішенням.

 

26.04.2019 порядок денний: щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи за обвинуваченням Руденка Р.Є., 27.07.1996 р.н., за ч.2 ст. 186, ч.4 ст. 187, ч.2 ст. 121, ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 296 КК України, Сабіни А.С. 04.12.1994 р.н., за ч.4 ст.187, ч.2 ст. 121 КК України та неповнолітнього Кунчевського О.В. 05.05.1998 р.н., за ч. 2 ст. 187КК України і неповнолітнього Голдобіна С.Р. 0401.1998 р.н., за ч.2 ст. 186 КК України (справа №639/1508/15, провадження №1 - кп/639/34/19 ) між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.


Вирішили: заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо включення суддів цивільної спеціалізації для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи № 639/1508/15 провадження 1-кп/639/34/19 за обвинуваченням Руденка Р.Є. за ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121, ч.2 ст.187, ч. 2 ст. 296 КК України, Сабіни А.С. за ч.4 ст.187, ч.2 ст. 121 КК України та Кунчевського О.В. за ч. 2 ст.187 КК України, Голдобіна С.Р. за ч. 2 ст. 186 КК України, з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010, не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу вищевказаної кримінальної справи.

 

13.05.2019 порядок денний: щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальних справ № 639/7973/15 провадження № 1-кп/639/24/19 за обвинуваченням Бондаренка Павла Васильовича за ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України; № 1-964/11, провадження 1/639/69/14 за обвинуваченням Убийконя Олега Леонідовича за п.13 ч.2 ст. 115, ч.1 ст.115, ч.1 ст.309 КК України; № 639/2088/19, провадження 1-кс/639/1181/19 за скаргою Чумаченка Олега Сергійовича на бездіяльність слідчого; між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.


Вирішили: Заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо включення суддів цивільної спеціалізації для повторного автоматизованого розподілу вищевказаних кримінальних справ, з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010, не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу зазначених кримінальних справ.

 

27.05.2019 порядок денний: щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи № 639/3410/18 1-кп/639/133/19 за обвинуваченням Кузьмова Ігоря Юрійовича за ч.1 ст. 115, ч.2 ст.186 КК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.


Вирішили: заслухавши інформацію Головуючого на зборах щодо включення суддів цивільної спеціалізації для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи кримінальної справи № 639/3410/18 пр. № 1-кп/639/133/19 за обвинуваченням Кузьмова Ігоря Юрійовича за ч.1 ст. 115, ч.2 ст.186 КК України, з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та щодо принципу спеціалізації з розгляду справ, який діє в суді у відповідності до ст.15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі рішення зборів суддів суду від 01.06.2010, не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу вищевказаної кримінальної справи.

 

03.06.2019 порядок денний: обговорення листа Другого апеляційного адміністративного суду № 8-14/714/19 від 31.05.2019 щодо чергування протягом підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України.


Вирішили: заслухавши інформацію Головуючого на зборах, який зазначив, що допускаючи ймовірну вирогідність надходження позовних заяв щодо підсудних місцевому загальному суду, як адміністративному суду, категорій справ у п’ятницю ввечері у період підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України (з 03.06.2019 до 12.07.2019 включно), для вирішення зазначених адміністративних справ у дводенний строк, відповідно до п. 11 ст. 273 КАСУ, п.4 ст.274 КАСУ, п. 5 ст. 275 КАСУ, суддя, якому розподілено адміністративний позов щодо підсудних місцевому загальному суду, як адміністративному суду, категорій справ, у вищевказаний період для вирішення зазначених адміністративних справ у дводенний строк, відповідно до п. 11 ст. 273 КАСУ, п.4 ст. 274 КАСУ, п. 5 ст. 275 КАСУ, не виключається з табелю обліку робочого часу для розгляду справи по суті на законних підставах протягом будь-якого з наступних двох днів (суботи або неділі).

 

20.06.2019 очікуваний порядок денний: у зв’язку із перебуванням судді кримінальної спеціалізації Макарова В.О. на лікарняному та неможливістю перерозподілу кримінальної справи № 642/7472/15-к, а також для вирішення питання стосовно (не)включення суддів цивільної спеціалізації для автоматизованого визначення головуючого судді, з урахуванням п. 2.3.4 та п. 2.3.5 Положення та за не порушення принципу спеціалізації з розгляду справ в суді при розгляді кримінальної справи № 642/7472/15-к.

Вирішили: у зв’язку із відсутність кворуму збори суддів суду визнано повноважними та відповідно до п.4.8 Регламенту зборів суддів суду головою суду оголошено про неможливість розпочати збори. Про іншу дату, час їх скликання, місце проведення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова всім суддям буде повідомлено додатково.

 

10.07.2019 порядок денний : 1. Обрання з числа суддів Жовтневого районного суду  м. Харкова кримінальної спеціалізації  слідчого суддю (суддя), який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.

2.Внесення змін до рішення зборів суддів №8/2 від 29.09.2105 щодо виключення суддів кримінальної спеціалізації з автоматичного розподілу на час перебування в нарадчій кімнаті .

 Вирішили : - кандидатуру судді Чижиченка Дениса Володимировича з числа суддів Жовтневого   районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати слідчим суддею суду, яка здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 10.07.2022;

-внести зміни до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м.Харкова №8/2 від 29.09.2015 щодо виключення суддів кримінальної спеціалізації з автоматичного розподілу на час перебуванняв нарадчій кімнаті.

Викласти рішення в наступній редакції :

 " Суддя кримінальної спеціалізації виключається з автоматичного розподілу при виході до нарадчої кімнати з 8:30 до 17:00, або на термін понад один робочий день або до встановленого ним часу наступного робочого дня, якщо суддя вийшов до нарадчої кімнати на термін менший, ніж вказаний вище, такий суддя не виключається з автоматичного розподілу".  

 

10.09.2019 порядок денний : Обрання таємним голосуванням з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова делегата на Спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області.

Вирішили : Затвердити Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області  з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова № 2 від 10.09.2019 Гаврилюк Світлану Михайлівну- суддю Жовтневого районного суду м. Харкова, за результатами проведеного таємного голосування,  обрати делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області.

 

19.11.2019 : порядок денний - щодо розподілу матеріалів кримінального провадження, які надійшли на розгляд суду в порядку ст.ст. 32, 34 та 334 КПК України щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження та внесення змін до п. 7.1 та 10.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.09.2015, протокол №8 у разі прийняття рішення з цього питання.
Вирішили : внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.09.2015, протокол №8 та викласти п. 7.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.05.2018, протокол № 8:
- доповнити п. 7.1 абзацами шість, сім та вісім:
"У разі надходження до суду матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження у Жовтневому районному суді м. Харкова, у випадку, передбаченому частиною другою ст. 334, статями 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України, то такі матеріали кримінального провадження передаються складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання.
У разі, якщо суддя, в провадження якого надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим суддею вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою ст. 334, статями 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України приймає процесуальне рішення про відмову в об’єднанні таких судових справ, то судова справа, яка надійшла на розгляд суду останньою передається на автоматизований розподіл між всіма суддями суду, що мають повноваження на час розгляду з врахуванням визначеної у суді спеціалізації.
У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду) такі матеріали кримінального провадження підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями суду, що мають повноваження на час розгляду з врахуванням визначеної у суді спеціалізації. Якщо такий суддя приймає процесуальне рішення щодо передачі матеріалів кримінального провадження складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання, а зазначений склад суду приймає процесуальне рішення про відмову в об’єднанні таких судових справ, то такі матеріали кримінального провадження повертаються цьому судді.";
2) викласти п. 10.6 у такій редакції:
"Для здійснення повноважень з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом в суді обрані слідчі судді.
Так, спеціалізацію слідчого судді встановлено голові суду Чижиченку Д.В., суддям: Курило В.О., Макарову В.О., Кісю Д.П., Васильєвій Н.М."

 

10.12.2019 - Порядок денний : щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи № 639/8054/19 пр. № 1-кс/639/3846/19 за скаргою адвоката Тарасенка Анатолія Володимировича в інтересах Морозюка Олександра Олеговича в порядку  ст. 206 КПК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

Вирішили : Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи  № 639/8054/19 1-кс/639/3846/19, за скаргою адвоката Тарасенка Анатолія Володмировича в інтересах Морозюка Олександра Олеговича в порядку ст. 206 КПК України.

 

12.12.2019 - Порядок денний : щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи № 639/9045/15-к, пр. 1-кп/639/26/19 за обвинуваченням Плотнікова С.Л. та Іодка В.Е. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

Вирішили : Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи  № 639/9045/15-к, пр. № 1-кп/639/26/19, за обвинуваченням Плотнікова Сергія Леонідовича, 29.01.1966 р.н., за ч.5 ст. 191 КК України.

 

23.12.2019 - Порядок денний : щодо розподілу матеріалів кримінального провадження, які підлягають розгляду слідчими суддями, що надходять до суду в межах одного кримінального провадження та внесення змін до п. 7.2 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.09.2015, протокол №8 у разі прийняття рішення з цього питання.

Вирішили : внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.09.2015, протокол №8 та викласти п. 7.2 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.05.2018, протокол № 8 у такій редакції:

"Розподіл судових справ, які підлягають розгляду слідчими суддями, що надходять до суду в межах одного кримінального провадження, якщо розгляд судової справи в межах одного кримінального провадження здійснювали два і більше слідчих судді, то в подальшому при надходженні клопотань або скарг, здійснювати розподіл між раніше визначеними слідчими суддями, які приймали участь у розгляді судової справи в межах одного кримінального провадження."

 

Збори суддів, проведені у 2020 році:

 

16.01.2020 Порядок денний : Щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи № 639/4054/18 пр. № 1-кп/639/76/20 за обвинуваченням Гайдамаченка С.М. за ч.3 ст. 185 КК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

Вирішили: Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010, для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи № 639/4054/18 провадження № 1-кп/639/76/20  за обвинуваченням Гайдамаченка Сергія Михайлович за ч.3 ст. 185 КК України.

 

23.01.2020 - Порядок денний : 1. Про обговорення питання та затвердження контрольного списку суддів, працівників апарату суду, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.01.2020, на підставі подання житлово-побутової комісії Жовтневого районного суду м.Харкова, відповідно до вимог «Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженого Державної судової адміністрації України 22.12.2017, із змінами від 06.07.2018 (наказ ДСА України № 345).

  1. Про затвердження порядку засвідчення копій судових рішень, відповідно до нової Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України.

Вирішили : 1) Затвердити контрольний список суддів, працівників апарату Жовтневого районного суду м.Харкова, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.01.2020 у наступному складі та черговості:                                                                

                    1. суддя Васильєва Н.М.,                                                                                                  

                    2. помічник судді Петрова Н.М.,

             2) Затвердити порядок засвідчення копій судових рішень Жовтневого районного суду м. Харкова, відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814 (із змінами) наступного змісту: на копії судового рішення, виготовленої  відповідно до вимог розділу XI Інструкції, зазначається найменування посади судді суду, його ініціалів та прізвища, під головуванням якого постановлений відповідний процесуальний документ. Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа «Підпис». Копія документа скріплюється гербовою печаткою суду. Якщо копія складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на три проколи, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом відповідальної особи апарату суду, засвідчена відбитком печатки суду, із відміткою "Всього в копії _____ арк.", посади та ПІБ відповідальної особи апарату суду - працівника апарату суду, який виготовив рішення у відповідності до своїх функціональних обов’язків (у справах, що не розглянуті – секретар судового засідання та помічник відповідного судді, у розглянутих справах – секретарі канцелярій суду та архіваріус). Допускається засвідчувати копії документів поаркушно.


26.02.2020 - Порядок денний : 1. Обговорення та затвердження нового положення про збори суддів Жовтневого районного суду м. Харкова.
2. Обговорення та затвердження нового регламенту зборів суддів Жовтневого району м.Харкова.
3. Про обговорення питання та затвердження внесення змін до контрольного списку суддів, працівників апарату суду, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.01.2020, на підставі подання житлово-побутової комісії Жовтневого районного суду м.Харкова, відповідно до вимог «Положення про порядок надання службового житла й користування ним суддями, працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженого Державної судової адміністрації України 22.12.2017, із змінами від 06.07.2018 (наказ ДСА України № 345).
4. Заслуховування щорічного звіту керівника апарату щодо діяльності суду.

Вирішили : 1.Положення про збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова з додатками затвердити. Визнати таким, що втратило чинність - Положення про збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова, затверджене рішенням зборів суддів суду 20.01.2017.
2.Регламент про збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова затвердити. Визнати таким, що втратив чинність Регламент зборів суддів Жовтневого районного суду м.Харкова, затверджений рішенням зборів суддів суду 20.01.2017.
3.Внести зміни до контрольного списку суддів, працівників апарату суду, які потребують поліпшення житлових умов Жовтневого районного суду м.Харкова станом на 01.01.2020. Виключити з останнього суддю Васильєву Н.М. за її згодою, залишивши у списку помічника судді Петрову Н.М.
Затвердити контрольний список суддів, працівників апарату Жовтневого районного суду м.Харкова, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.01.2020 у наступному складі та черговості:
1. помічник судді Петрова Н.М.

 

03.03.2020 - Порядок денний : 1. Обрання таємним голосуванням з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова делегата на Спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області

Вирішили : 1.Затверджено Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова № 2 від 03.03.2020.

Васильєву Наталію Миколаївну - суддю Жовтневого районного суду м.Харкова, за результатами проведеного таємного голосування, обрати делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів м. Харкова та Харківської області.

 

19.05.2020 - Порядок денний : Обрання голови Жовтневого районного суду м. Харкова, шляхом проведення таємного голосування та обрання заступника голови Жовтневого районного суду м. Харкова, шляхом проведення таємного голосування.

Вирішили : 1. Затверджено Список кандидатів  з обрання на адміністративну посаду голови Жовтневого районного суду м. Харкова та Список кандидатів з обрання на адміністративну посаду заступника голови Жовтневого районного суду м. Харкова (додаток № 1 до Положення про збори суддів Жовтневого районного суду м. Харкова, затвердженого рішенням зборів суддів суду № 3/1 від 20.01.2020) (списки додаються).

  1. Обрано лічильну комісію у складі суддів: Кіся Д.П., Васильєвої Н.М, Рубіжного С.О.
  2. Затверджено Протокол засідання лічильної комісії від 19 травня 2020 року №1.

Затвердити форму бюлетенів для таємного голосування з обрання на адміністративну посаду голови суду та заступника голови суду, запропонованих лічильною комісією.

  1. Затверджено Протокол засідання лічильної комісії від 19.05.2020 №2 про результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду голови Жовтневого районного суд м. Харкова.

Головою Жовтневого районного суду м. Харкова обрано суддю Чижиченка Дениса Володимировича строком на три роки з 22 травня 2020 року по 21 травня 2023 року включно.

  1. Затверджено Протокол засідання лічильної комісії від 19.05.2020 №3 про результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду заступника голови Жовтневого районного суду м. Харкова.

Заступником голови Жовтневого районного суду м. Харкова обрано суддю Труханович Вікторію Валеріївну строком на три роки з 22 травня 2020 року по 21 травня 2023 року включно.

 

02.06.2020 – Порядок денний : 1. Щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи № 639/2393/20, пр. 1-кп/639/335/20 за обвинуваченням Галузевської Олени Олександрівни, 15.03.1986 р.н., та Кужеля Андрія Володимировича, 30.01.1974 за ч.3 ст. 186 КК України без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

Вирішили : 1. Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010 року для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи № 639/2393/20, пр. 1-кп/639/335/20 за обвинуваченням Галузевської Олени Олександрівни, 15.03.1986 р.н., та Кужеля Андрія Володимировича, 30.01.1974 за ч.3 ст. 186 КК України.

 

15.06.2020 – Порядок денний : 1.Обрання з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації суддю, уповноваженого здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

2.Щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи №639/8286/19, 1-кп/639/185/20 за обвинуваченням Гайшука Леоніда Леонідовича за ч.1 ст. 197-1 КК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

3.Внесення змін до Положення про зборі суддів Жовтневого районного суду м. Харкова, затвердженого рішенням зборів суддів №3/1 від 26.02.2020.

Вирішили : 1. Кандидатуру судді Макарова Володимира Олександровича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрано суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, строком на 3 (три) роки, до 15.06.2023.

  1. Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м.Харкова з 01.06.2010 року для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи №639/8286/19, пр. 1-кп/639/185/20 за обвинуваченням Гайшука Леоніда Леонідовича, 08.11.1966 р.н., за ч.1 ст. 197-1 КК України.
  2. Внесено зміни до п. 4.25 Положення про збори суддів Жовтневого районного суду м.Харкова, затвердженого рішенням зборів суду № 3/1 від 26.02.2020, та до п. 4.25 Регламенту зборів суддів Жвтневого раойнного суду м.Харкова, затвердженого рішенням зборів суддів № 3/2 від 26.02.2020, виклавши їх в наступній редакції:

«4.25 Кворум для проведення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова визначається один раз на початку зборів. Після цього збори вважаються повноважними, допоки на зборах присутня така кількість суддів Жовтневого районного суду м. Харкова, що дає можливість ухвалити рішення».


18.09.2020Порядок денний: 1. Обговорення листа Другого апеляційного адміністративного суду № 01-12/2572/20 від 07.09.2020 року щодо чергування суддів Жовтневого районного суду м.Харкова протягом підготовки та проведення перших виборів депутатів районних рад, перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
2.Обговорення питання щодо встановлення спеціалізації судді Жовтневого районного суду м.Харкова Мілову Дмитру Володимировичу.

Вирішили: 1. Суддя, якому розподілено адміністративний позов щодо підсудних місцевому загальному суду, як адміністративному суду, категорій справ у п’ятницю ввечері у період підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України (з 18.09.2020 року до 16.10.2020 року включно), для вирішення зазначених адміністративних справ у дводенний строк, відповідно до п. 11 ст. 273 КАСУ, п.4 ст. 274 КАСУ, п. 5 ст. 275 КАСУ, не виключається з табелю обліку робочого часу для розгляду справи по суті на законних підставах протягом будь-якого з наступних двох днів (суботи або неділі).
2. У зв’язку із запереченнями судді Єрмоленко В.Б., розгляд другого питання щодо визначення спеціалізації судді Мілову Д.В. відкладено. Вирішено підготувати статистичні дані щодо кількості надходження справ суддям кримінальної та суддям цивільної спеціалізації для порівняння та остаточного вирішення вищевказаного питання порядку денного.


28.09.2020 - Порядок денний: 1. Щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи №639/5437/20, провадження № 1-кп/639/580/20 за обвинуваченням Дибової К.В., 31.03.1992 р.н., Кадієвої Н.Д., 19.07.1987 р.н., Ле Л.Т. 16.02.1994 р.н., за ч.5 ст. 185 КК України між всіма суддями Жовтневого районного суду м. Харкова без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

Вирішили: 1. Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010 року для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи №639/5437/20, провадження № 1-кп/639/580/20 за обвинуваченням Дибової К.В., 31.03.1992 р.н., Кадієвої Н.Д., 19.07.1987 р.н., Ле Л.Т. 16.02.1994 р.н., за ч.5 ст. 185 КК України.

 

16.11.2020 - Повістка денна: 1.Щодо необхідності проведення повторного автоматичного розподілу кримінальної справи №639/7122/20, пр. № 1-кп/639/639/20, за обвинуваченням Данильченка Віталія Івановича, 21 серпня 1979 року народження та Туренка Олександра Ігоровича, 04 листопада 1988 року народження, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України без врахування спеціалізації суддів через неможливість повторного авторозподілу між суддями кримінальної спеціалізації, з метою забезпечити розгляд зазначеної справи у Жовтневому районному судді м. Харкова.

2.Щодо внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Харкова, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного  суду м. Харкова від 29.09.2015, протокол № 8 з останніми змінами від 15.06.2020).         

Вирішили: 1.Не порушувати принцип спеціалізації з розгляду справ, який діє в Жовтневому районному суді м. Харкова з 01.06.2010 року для повторного автоматизованого розподілу кримінальної справи №639/7122/20, пр. № 1-кп/639/639/20, за обвинуваченням Данильченка Віталія Івановича, 21 серпня 1979 р. н. та Туренка Олександра Ігоровича, 04 листопада 1988 р. н., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.09.2015, протокол №8:
- доповнити п. 7.1 новим дев’ятим абзацом:
" У разі перебування судді кримінальної спеціалазації суду в нарадчій кімнаті з виключенням з автоматизованого розподілу судових справ в АСДС КП "Д-3" та при надходженні до суду матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження у Жовтневому районному суді м. Харкова, у випадку, передбаченому частиною другою ст.334, статтями 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України та спливають строки дії запобіжного заходу, такі матеріали розподіляються між всіма суддями суду з урахуванням визначеної спеціалізації в суді."
- доповнити п. 7.1 новим десятим абзацом:
" Заяви, клопотання, судові справи, визначені абз. 1 п. 7.1. Засад використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Харкова передаються раніше визначеному судді з урахуванням визначеної спеціалізації також у разі перебування судді кримінальної спеціалізації суду в нарадчій кімнаті з виключенням з розподілу судових справ в АСДС КП «Д-3» на підставі доповідної записки секретаря судового засідання (помічника судді) такого судді."

-змінити абз. 3 п.7.1 та викласти його у новій редакції:
"У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду) або якщо суддя не працює в суді чи закінчився термін повноважень та у випадку, коли до суду надходять судові справи, заяви, визначені п. 2.3.44 Положення про АСДС, якщо такі судові справи розглянуті по суті, передані до канцелярії суду, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу з врахуванням визначеної спеціалізації на підставі доповідної записки працівника канцелярії суду та письмового розпорядження керівника апарату суду."
2) абз. 2 п.7.2. виключити,

абз. 3-4 п. 7.2 вважати відповідно абз. 2-3;

доповнити п. 7.2 новим четвертим абзацом:

«Повторне клопотання слідчого, прокурора, сторони, на стадії досудового розслідування (розгляд яких є компетенцією слідчого судді), у межах одного кримінального провадження, в якому вже було визначено слідчого суддю відповідно до ст. 35 КПК України, у випадку виключення такого слідчого судді з автоматичного розподілу справ (з підстав, визначених п. 2.3.3 Положення про АСДС та нарадчої кімнати), слідчий суддя визначається в порядку ст. 35 КПК України і цьому слідчому судді передаються наступні клопотання, які надійшли в період виключення з автоматичного розподілу справ відсутнього слідчого судді без письмового розпорядження керівника апарату суду».


04.11.2020 - Повістка денна: Обрання з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації слідчого суддю, уповноваженого здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Вирішили: Кандидатуру судді Чижиченка Дениса Володимировича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, строком на 3 (три) роки, до 03.11.2023 (третього листопада двадцять третього року).

 

23 грудня 2020 Повістка денна:

1.Обговорення питання щодо встановлення спеціалізації судді Жовтневого районного суду м.Харкова Мілову Дмитру Володимировичу .

2.Обрання з числа суддів Жовтневого слідчих  суддів, які здійснюють районного суду м. Харкова кримінальної спеціалізації  слідчих  суддів, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.

3.Затвердження нової кількості слідчих суддів Жовтневого районного суду м.Харкова.

4. Обговорення та перегляд обмежень, встановлених наказом Жовтневого районного суду м.Харкова «Щодо встановлення особливого режиму роботи Жовтневого районного суду м.Харкова на час карантину» від 02.04.2020   № 06-02/55 ( зі змінами).

Вирішили : 1.Закріпити за суддею Міловим Дмитром Володимировичем розгляд кримінальних справ (проваджень) та матеріалів, а   також справ про адміністративні правопорушення .

     2. Кандидатуру судді Мілова Дмитра Володимировича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати слідчим суддею суду, яка здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 23.12.2023.

      Кандидатуру судді Макарова Володимира Олександровича з числа суддів Жовтневого районного суду м. Харкова шляхом проведення відкритого голосування обрати слідчим суддею суду, яка здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом строком на 3 (три) роки, до 23.12.2023.

     3.У зв’язку з обранням новопризначеного судді Мілова Д.В. слідчим суддею суду, який здійснює повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, затвердити нову кількість слідчих суддів Жовтневого районного суду м.Харкова – 6 слідчих суддів.

     4.Переглянути обмеження, встановлені наказом Жовтневого районного суду м.Харкова «Щодо встановлення особливого режиму роботи Жовтневого районного суду м.Харкова на час карантину» від 02.04.2020 № 06-02/55 (зі змінами),  та рекомендувати у п. 1.3 та 1.4 слова «Заборонити», замінити словами «Обмежити».

      Визначити  можливість суду прийняття рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якщо участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи.