flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 
 
 
 
 
Жовтневий районний суд міста Харкова 
 
Шановні відвідувачі веб-сторінки суду!

            Інформаційне наповнення веб-сторінки :Жовтневого районного суду м.Харкова здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», наказу ДСА України від 17.06.2011 року №103 «Про організаційне забезпечення функціонування офіційного веб-порталу cудової влади України», рішень ради суддів загальних судів від 28.02.2013 року №12 та від 25.06.2013 року №53, якими затверджено зміст інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці загальних судів веб-порталу судової влади України.
На нашій веб-сторінці Ви знайдете необхідні відомості з питань відправлення правосуддя Жовтневим районним судом м.Харкова.
Ми цінуємо Ваші побажання та потреби щодо інформаційного наповнення веб-сторінки суду та прагнемо до удосконалення зручності користування нею, відтак, за наявності відповідних пропозицій їх можна направити на електронну пошту inbox@jv.hr.court.gov.ua.
Повноваження Жовтневого районного суду м.Харкова, до фактичного утворення окружних судів, поширюються на територію Новобаварського району м. Харкова.
 
 З повагою, Жовтневий районний суд м.Харкова 
 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій та статус судів» 
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Повноваження місцевого суду регулює ст. 22 вищевказаного Закону України.
1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.
2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.
3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.
4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).
5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

       

 

Відповідно до наказу від 02.01.2020 № 06-02/4
Голова суду здійснює загальне керівництво роботою суддів та діє на підставі ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», а також:
- розподіляє кореспонденцію, яка надходить до суду,
- здійснює контроль за своєчасним розглядом справ суддями та надає необхідну допомогу при їх розгляді;
- здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;
- проведення нарад за участю суддів суду та працівників апарату суду;
- скликає за власною ініціативою збори суддів, не рідше одного разу на три місяці;
- визначає дату, час та місце проведення зборів суддів суду, схвалює попередній порядок денний (перелік питань, що виносяться на розгляд зборів суддів), а також осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, спів доповідачів).
Також голова суду:
- представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
- визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;
- контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
- видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;
- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;
- забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
- вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;
- як суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
- з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження;
- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заступник голови суду виконує обов’язки на підставі визначених повноважень заступника голови Жовтневого районного суду м. Харкова затверджених наказом Голови Жовтневого районного суду м. Харкова 06 червня 2018 року № 06-02/74 «Про внесення змін до наказу № 06-07/13 від 02.01.2018 «Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між працівниками»»:
-відповідає за стан роботи канцелярій суду, архіву;
-у разі відсутності голови суду (відпустка, відрядження, звільнення, тощо) виконує його обов’язки;
-здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;
-проведення нарад за участю суддів суду та працівників апарату суду,
-організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
-сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;
-бере участь у різноманітних форумах, семінарах, круглих столах спільно з органами судової влади або іншими державними органами на запропоновані теми,
-як суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом.