flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                               Корисна інформація щодо звернень громадян

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку, записується (реєструється) посадовою особою:

  1. Голові суду Чижиченку Д.В. за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 45 каб. №21, тел. 712-42-59, щосереди з 14:00 до 17:00 год.
  2. Заступнику голови суду Труханович В.В. за адресою : м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 45, каб. №23, тел.712-49-65, щочетверга з 15:00 до 17:00 год.
  3. Керівнику апарату суду Гришиній Н.В. за адресою : м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 45, каб. №16, тел. 734-93-01, щовівторка з 10:00 до 12:00 год.
  4. Заступнику керівника апарату суду Селівановій М.В. за адресою : м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 45, каб.№2, тел. 734-91-16, щосереди з 10:00 до 12:00 год.

Або старшому секретарю Железновій Ю.М. за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 37, каб. № 5, тел. 734-91-87, щоденно з 8:00 до 16:30 год. (перерва з 13:00 до 13:30 год.)

Усні звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Письмове звернення надсилається поштою(за адресою: 61052 м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 45) або передається громадянином до суду особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства (за адресою: 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 37, каб. № 5).

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на електронну адресу: inbox@jv.hr.court.gov.ua

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушенного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби  зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

                                                                                          Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.