flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

щодо розгляду звернень громадян у Жовтневому районному суді м. Харкова

за  перше півріччя 2022  року 

 

 
Розділ А. Надходження звернень (заяви, скарги, пропозиції) громадян

 

Періоди звітності

Залишок звернень на початок звітного періоду

Надійшло звернень за звітній період

Усього

у тому числі

Звернення, що надійшли від

(з гр. 3)

Строки розгляду звернень

(з гр. 3)

Залишок нерозглянутих звернень

(з гр. 3)

Заяв, пропозицій

скарг

Громадян

Народних депутатів

Вищих органів влади

Юридичних осіб

Інших осіб

Усього розглянуто звернень

У тому числі

усього

з них повторних

До 5 діб

До 15 діб

До 30 діб

До 45 діб

більше 45 діб

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

   

Попередній аналогічний звітний період

 

51

51

38

13

0

51

0

0

0

0

51

 18

26

7

0

0

0

51

   

Звітний період

 

1

15

16

12

2

0

16

0

0

0

0

16

7

5

2

0

0

0

 

 

 

Розділ Б. Результати розгляду скарг громадян

 

 

Періоди звітності

 

Усього скарг (гр.5 розділ А)

Розглянуто скарг

Скарги визнані

(з гр. 3)

Реагування на причини

надходження (з гр. 2)

усього

                                      у тому числі

Зали-

шено

без

розгляду

або роз”ясне-но повно-

важення

Залишок

нероз-глянутих

скарг

обгрун

тованими

необгрун

         тованими

Притяг-

нення до дисциплінарної

відповідальності

працівників     апарату

суду

 

інше

відповідь

надано судом

 

надіслано за належністю

 

1

2

3

 

4

 

5

6

7

8

 

9

 

10

Попередній аналогічний звітний період

 

6

6

6

0

      0

0

2

4

-

-

Звітний період

 

13

13

13

4

0

0

1

12

-

-

 

 

Розділ В. Категорії скарг
 

Періоди звітності

Скарги отримано на (з гр. 5 розд. А)

Процесуальні дії суддів

Поведінку працівників суду

організацію

роботи

суду

Інше

всього

у т.ч. тяганину

з розгляду справ

всього

у т.ч. суддів

1

2

3

4

5

 

6

 

Попередній аналогічний звітний період

 

4

2

2

0

0

0

Звітний період

6

2

2

1

2

3

 

              Голова

 Жовтневого районного суду

          м. Харкова                                                                          Д.В. Чижиченко

 

 

Богоявленська І.М. 734-91-16