flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структура

 

Голова суду

Чижиченко Денис Володимирович

м. Харків вул. Полтавський шлях 45 каб. №21

712-42-59

 

Заступник голови суду

Труханович Вікторія Валеріївна

м. Харків вул. Полтавський шлях 45 каб. №23

712-49-65

Керівник апарату суду

Гришина Надія Василівна

  м. Харків вул. Полтавський шлях 45 

каб. №16

  734-93-01 

Заступник керівника апарату суду

Селіванова Марина Валентинівна

м. Харків вул. Полтавський шлях 37

каб. №6 

 

734-91-16

Старший секретар суду

Железнова Юлія Миколаївна

м. Харків вул. Полтавський шлях 37 каб. №5

734-91-87

Секретар цивільної канцелярії

Шалімова Зоя Вікторівна

м. Харків вул. Полтавський шлях 37 каб. №1

712-35-19

 Секретар кримінальної канцелярії

Рибалко Ольга Олександрівна

м. Харків вул. Полтавський шлях 37 каб. №4

734-92-01

Секретар адміністративної канцелярії

Калюга Тетяна Олександрівна

м. Харків вул. Полтавський шлях 37 каб. №7

 

734-91-87

Архіваріус

Тимофєєва Дарина Михайлівна

м. Харків вул. Полтавський шлях, 45 Архів

777-05-86

Секретар судового засідання та помічник

судді Рубіжного С.О.

Чубенко Ольга Сергіївна,

Кузнецова Карина Ігорівна

м. Харків вул. Полтавський шлях, 45 каб. №9

777-05-87

Секретар судового засідання та помічник судді Чижиченко Д.В.

Косенко Світлана Михайлівна,

Мельнікова Аліна Валеріївна

м. Харків вул. Полтавський шлях, 45 каб. №21

712-42-59

Секретар судового засідання та помічник судді Труханович В.В.

Безбородько Ірина Олегівна,

Антохіна Ольга Вячеславівна

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №23

712-49-65

Секретар судового засідання та помічник судді Баркової Н.В.

Волкова Світлана Іванівна,

Чорний Олексій Сергійович

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №8

712-00-11

Секретар судового засідання та помічник судді Єрмоленко В.Б.

Міжиріцька Аліса Вікторівна,

Бабенко Аліна Олегівна

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 37 каб. №8

734-94-87

Секретар судового засідання та помічник судді Кісь Д.П.

Крбеян Карина Олександрівна,

Котляров Дмитро Олександрович

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №20

712-50-08

Секретар судового засідання та помічник судді Курило В.О.

Караванський Владислав Валерійович

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №19-а

780-71-00

Секретар судового засідання та помічник судді Макарова В.О.

Єрьомін Арсеній Олександрович

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №11

712-24-07

Секретар судового засідання та помічник судді Васильєвої Н.М.

Погрібняк Аліна Віталіївна,

Шемков Олександр Євгенович

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №15

734-93-01

Секретар судового засідання та помічник судді Гаврилюк С.М.

Пивоварова Тетяна Василівна,

Луценко Світлана Михайлівна

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 каб. №14

712-00-71

Секретар судового засідання та помічник

судді Марченко В.В.

 Бубліченко Микола Вікторович,

Бєлявцева Ольга Олександрівна 

 м. Харків вул. Полтавський шлях, 45 каб. №4

 712-00-57

Секретар судового засідання та помічник судді Мілова Д.В.

Повалій Анастасія Дмитрівна,

Жорнік Наталія Генадіївна

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45

каб. №5

712-00-90

 

Судді, робочі місця яких знаходяться в приміщенні суду по вул. м. Харків, вул.Полтавський шлях, 37

 

 

 

№ п/п

ПІБ

Кабінет

 

 

1

Єрмоленко Вікторія Борисівна

(суддя цивільної спеціалізації)

8

 

 

 

Судді, робочі місця яких знаходяться в приміщенні суду по вул.Полтавський шлях 45 м. Харків

 

 

 

№ п/п

ПІБ

Кабінет

 

 

2

Чижиченко Денис Володимирович

(суддя кримінальної спеціаліації,

                слідчий суддя,

     суддя по розгляду справ щодо                       неповнолітніх)

21

 

 

3

 Курило  Володимир Олександрович

(суддя кримінальної спеціалізації,

                слідчий суддя)

19-а

 

 

4

Баркова Наталя Вікторівна

(суддя цивільної спеціаліції)

8

 

 

5

Гаврилюк Світлана Михайлівна

(суддя цивільної спеціаліції)

14

 

 

6

Труханович Вікторія Валеріївна

(суддя цивільної спеціаліції)

23

 

 

7

Макаров Володимир Олександрович

(суддя кримінальної спеціалізації,

                слідчий суддя)

11

 

 

8

Кісь Дмитро Петрович

(суддя кримінальної спеціалізації)

20

 

 

9

Рубіжний Сергій Олексійович

(суддя цивільної спеціалізації)

7

 

 

10

Васильєва Наталія Миколаївна

(суддя кримінальної спеціалізації,

                слідчий суддя,  

    суддя по розгляду справ щодо                     неповнолітніх,

                суддя-спікер)

15

 

 

11

Лактіна Марина Олексіївна

(перебуває у відпустці по догляду за дитиною)

   
 

12

Мілов Дмитро Володимирович

(суддя кримінальної спеціалізації)

                                      5  
 

13

Марченко Віталій Валерійович

(суддя цивільної спеціалізації)

(зал №6)  

 

 

 

 

 

 

 


             Жовтневий районний суд м.Харкова розташований у двох будівлях:

по вул. Полтавський Шлях, 45 м.Харкова, яка містить в собі розташування кабінетів голови суду, його заступника, а також шістьох суддів, що мають повноваження здійснювати правосуддя та трьох, що чекають на їх продовження. У будівлі наявні також керівник апарату суду, консультанти суду, головний спеціаліст, діловоди, служба судових розпорядників, архів та конвойне приміщення;

по вул.Полтавський Шлях, 37 м.Харкова, яка містить в собі розташування всіх канцелярій суду ( загальної, кримінальної, цивільної та з адміністративних порушень). Також наявні кабінети судді та заступника керівника апарату суду.

 

                                       Організаційна структура апарату суду :

  1. Керівник апарату суду - Гришина Надія Василівна, тел: 734-93-01, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції: здійснення  безпосереднього керівництва апаратом суду;

вживання заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, вживання заходів організаційного характеру для створення безпечних та належних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді;

здійснення організаційного забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду;

забезпечення функціонування автоматизованної системи документообігу  суду;

організація ведення діловодства в суді;

вживання організаційних заходів щодо підготовки проведення зборів суддів та оперативних нарад, ведення протоколів нарад у голови суду;

розподілення кореспонденції, яка надходить до суду;

організація роботи зі зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації;

здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;

складання планів роботи суду та погодження їх з головою суду, організація контролю за їх виконанням;

організація розробки службових розпоряджень, інструкцій;

організація роботи з кадрами апарату суду, здійснення контролю за станом цієї роботи;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників апарату суду, застосування до них заохочень та накладення дисциплінарних стягнень та ніше.

  1. Заступник керівника апарату суду - Селіванова Марина Валентинівна, тел.: 734-91-16, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції: забезпечення трудової дисципліни, виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, їх взаємодію у вирішенні завдань покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду

здійснення методичного керівництва проведення конкурсного відбору на посади державних службовців організація роботи  з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату суду, складання плану підвищення кваліфікації працівників апарату суду на поточний рік;

здійснення прийому громадян у порядку, визначеному в суді;

підготовка проектів розпоряджень голови суду та керівника апарату суду;

проведення навчання з працівниками канцелярії суду;

виконання обов’язків з забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретаря);

контролює здійснення постійного оновлення інформації на офіційному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України»  та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;

бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду;

координує присутність представників ЗМІ на судових процесах

підготовка відповідей на звернення громадян та розгляд запитів на інформацію;

збирання пропозицій щодо складання номенклатури справ суду, узагальнення їх;

очолює конкурсну комісію для добору та прийому на державну службу працівників апарату суду та інше.

  1. Старший секретар суду - Железнова Юлія Миколаївна, тел.: 734-91-87, адреса: вул. Полтавський шлях, 37, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції: організація та забезпечення належної роботи канцелярій суду;

розподіл обов’язків між працівниками канцелярій суду, контроль виконання ними функціональних обов’язків;

організація прийому канцеляріями суду, контроль ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ;

контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання;

забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів;

контроль за здійсненням обліку і забезпечення зберігання речових доказів у суді;

контроль за своєчасністю складання та подання всіх форм звітності територіальному управлінню Державної судової адміністрації України;

організація   та   здійснення   підготовки    статистичних    таблиць;

ведення первинного обліку інвентарю, матеріалів, друкованої продукції, оргтехніки, меблів, відповідальна за їх видачу, збереження та своєчасне списання та інше.

  1. Консультанти суду – Богоявленська Інна Миколаївна, Лапко Олена Володимирівна, тел: 734-91-16, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції: здійснення  систематизації  законодавства та  судової практики, рішень    Конституційного    Суду    України,    облік    та    зберігання    актів законодавства та судової практики, періодичної літератури;

здійснює ведення контрольних кодексів;

проведення аналізу надходження та розгляду звернення громадян, складання звіту та подання до територіального управління у встановлені строки;

проведення аналізу обліково-статистичної роботи Жовтневого районного суду м. Харкова;

проведення аналізів на виконання плану АСХО, ХААС та ін.;

зібрання та узагальнення інформації по цивільним, кримінальним та справам про адміністративні правопорушення, провадження по яким зупинено, по цивільним та кримінальним справам (провадженням), які перебувають в провадженні суду понад 6 місяців, рік, два роки, направлення довідок до апеляційного суду Харківської області;

виконання постанов колегій ТУДСА України у Харківській області;

здійснення видачу подання на повернення помилково сплаченого судового збору;

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна;

обмін офіційними електронними документами;

організація роботи з документами з грифом «Для службового користування», ведення журналу обліку документів з грифом «Для службового користування» - за відсутності відповідальної особи – заступника керівника апарату суду;

за дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них та інше.

        Ільченко Тетяна Василівна (консультант з кадрових питань), тел: 734-91-16, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua: підготовка проектів наказів з основної діяльності, з особового складу, з адміністративно-господарських питань, про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, про надання відпусток, з інших кадрових питань;

здійснення реєстрації наказів та розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;

підготовка матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду;

здійснення оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування  заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду;

 збір інформації та складання графіку відпусток суддів та працівників суду, контролює його виконання;

проведення роботи з обліку, зберігання та оформлення особових справ  та трудових книжок суддів та працівників суду;

облік стажу роботи суддям та працівникам апарату суду , що дає право на надбавку за вислугу років, здійснення контролю за встановленням надбавок, та наданням відпусток відповідної тривалості, готує проекти наказів щодо встановлення цих надбавок;

підготовка матеріалів для заохочення працівників суду, ведення обліку;

оформлення листків непрацездатності, та засідань комісії  суду із соціального страхування;

контроль виконання планів  підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду та інше.

  1. Канцелярія з кримінальних справ : секретар суду Рибалко О.С., діловод суду Коновалова Л.О., тел.:734-92-01, адреса: вул. Полтавський шлях, 37, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції : первинне ведення обліково – статистичних карток на кримінальні справи  та кримінальні провадження при реєстрації, з правом на розподіл в комп’ютеризованій програмі Д-3;

звернення до виконання вироків щодо передання особи на поруки;

складання статистичних річних та піврічних звітів за формами;    

здійснення підготовки та передача до архіву суду кримінальних справ та кримінальних проваджень та іншої документації канцелярії  за минулий рік;

здійснення прийому громадян, видача судових рішень та інших  документів у кримінальних справах та кримінальних провадженнях, відповідальна за листування з громадянами та юридичними особами за даним напрямом та інше.

  1. Канцелярія з цивільних та адміністративних справ : секретар суду Шалімова З.В., Шуляк В.О., Нестеровська Л.В., тел.: 712-35-19, адреса: вул. Полтавський шлях, 37, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції : первинне ведення обліково – статистичних карток на цивільні справи при їх реєстрації, з правом на розподіл в комп’ютеризованій програмі Д-3;

внесення відомостей про судовий збір до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3»;

видача цивільних справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку;

приймання вхідної кореспонденції, яка стосується канцелярії з цивільних справ;

підготовка та передача до архіву закінчених провадженням справ, журналів, номенклатурних справ, обліково – статистичних карток, алфавітних показників зі справ позивного, окремого, наказного провадження;

складання статистичних звітів за формами за півріччя та рік;

здійснення підготовку виконавчих документів, здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби та інше.

  1. Канцелярія зі справ про адміністративні правопорушення : секретар суду Рождественська О.О., секретар суду Калюга Т.О., секретар суду Усиченко К.І., тел. : 734-91-87, адреса: вул. Полтавський шлях, 37, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції : приймання, реєстрація, автоматичний розподіл у комп’ютерній програмі «Діловодство-3» справ про адміністративні правопорушення;

внесення відомостей про судовий збір до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3»;

звернення до виконання постав у  справах про адміністративні правопорушення, одержання повідомлень про їх виконання та забезпечення своєчасного приєднання їх до справ про адміністративні правопорушення;

здійснення обліку виконавчих документів;

приймання вхідної кореспонденції, яка стосується адміністративної  канцелярії суду;

складання статистичного річного та піврічного звіту за формою;

здійснення підготовки та передача до архіву суду справ про адміністративні правопорушення та іншої документації канцелярії  за минулий рік та інше.

  1. Головний спеціаліст -Д’яков В.О., тел. : 734-91-16, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції : організація впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп'ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп'ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення  відповідного моніторингу;

організація проведення робот щодо інсталяції програмного забезпечення;

надання консультативну допомогу суддям i працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання i програмного забезпечення;

забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп'ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі та інше.

  1. Архів : архіваріус Тимофєєва Д.М., тел. : 777-05-86, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції: забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву суду;

прийом на зберігання від працівників апарату суду судових документів, що закінчені діловодством;

участь у розробленні номенклатури справ;

готує зведені описи справ постійного, тривалого  і тимчасового термінів зберігання, акти для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів;

ведення прийому громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку;

приєднує до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документи, що підтверджують виконання судових рішень;

вилучає справи та документи для знищення, строк зберігання яких відповідно до Переліків закінчився;

виконує обов'язки архіваріуса електронного архіву (відповідно до Інструкції по фіксації процесу технічними засобами «Оберіг» ті інше.

  1. Служба судових розпорядників: старший судовий розпорядник Ільченко І.П., судовий розпорядник Ронжеренко В.В., тел.: 777-05-86, адреса: вул. Полтавський шлях, 45, електронна адреса: inbox@jv.hr.court.gov.ua.

Основні повноваження, завдання та функції : здійснення перевірки та забезпечення готовності залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідь про їх готовність головуючому;

з'ясування своєчасності направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб,   та  таких,   які   перебувають  під   вартою, повідомлення голові  суду, головуючому про можливу затримку їх доставки;

оголошення про вхід і вихід суду та пропонування всім присутнім встати;

забезпечення виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;

виконання розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства;

за вказівкою головуючого під час судового засідання приймати від учасників процесу документи та інші матеріали і передавати до суду;

вжиття заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;

звертатись до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;

забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб та інше.