flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

АНАЛІЗ

НАДХОДЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ

   ГРОМАДЯН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

 

  1. Організація та ведення роботи зі зверненнями громадян здійснюється на підставі Конституції України (ст.40), Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Закону України «Про статус народного депутата України», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою КМУ від 14.04.1997 року №348 - (далі - Інструкція з діловодства за зверненнями громадян).
  2. Кожне звернення громадян реєструється у відповідному розділі комп’ютерної програми документообігу загальних судів з привласненням відповідного номера, індексу та категорії звернення, а також журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян з привласненням відповідного номеру, коду та категорії.

До провадження Жовтневого районного суду м. Харкова за перше півріччя 2022 року ( з 03 січня 2022 року до 30 червня 2022 року) надійшло 15 звернень громадян, з них 11 заяв та 2 скарг та 1 пропозиція.

Головними причинами звернень громадян з заявами та скаргами до суду в аналізуємий період часу є :

За вказаний період надійшло 2 скарги, що менше ніж у попередньому аналізованому періоді (І півріччя 2021 року - надійшло 13 скарг) , кількість заяв не збільшилась, а саме за вказаний період надійшло 11 заяв (І півріччя 2021 року - 38 заяв). На організацію роботи суду протягом даного періоду надійшло 4 скарги, а у 1 півріччі 2021 року надійшло 2 скарги.

Кількість скарг на дії судді зменшилась - 3 скарг, (у 1 півріччі 2021 року - 6 скарг). Слід зазначити, що керівництвом суду вживаються всі можливі заходи для вирішення питань громадян, а також для уникнення письмових звернень з їх боку, за для чого заявникові надається усна допомога та відповідні роз’яснення. Майже переважна численність звернень надходить поштою або подається безпосередньо до канцелярії суду.

Загалом, кількість звернень громадян до суду за перше півріччя 2022 року у порівнянні з першим півріччям 2021 року зменшилась.

Щодо обґрунтованості та доцільності зауважень, викладених у зверненнях громадян, слід зазначити, що здебільшого вони не відповідають дійсності, нерідко заявники обвинувачують суддів та працівників апарату суду за надуманими мотивами, посилаючись при цьому на недостовірні факти.

Однак, мають місце і обґрунтовані скарги. Так, наприклад  гр. Нікітенко П.І. звернувся до суду зі заявою від 10.02.2022 щодо призначених судових засідань по різним справам на один і той же час секретарем судових засідань Косенко С.М.

 

Після перевірки фактів, викладених у заяві, було встановлено, що дійсно зазначеним секретарем судових засідань були призначені до судового розгляду на одну і ту ж саму дату та годину декілька судових засідань у зв'язку з надмірною навантаженістю даного секретаря.

Керівником апарату суду було попереджено відповідальних осіб на суворому дотриманні положень посадових інструкцій, вимог Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814 ( із  змінами та доповненнями).

На оперативних нарадах працівників суду постійно обговорюються та аналізуються причини надходження звернень громадян, голова суду робить зауваження стосовно більш відповідального та ретельного ставлення працівників апарату суду до посадових обов’язків, та звертає особливу увагу на вжиття всіх можливих заходів з боку працівників апарату суду, що сприяють задоволенню обґрунтованих вимог громадян.

За звітний період у термін до 5 діб розглянуто 7 звернень, до 15 діб - 5 звернень, до 30 - 2 звернень, та до 45 діб - 0 звернень.

Звернень громадян, розглянутих з порушенням строків, встановлених Законом України «Про звернення громадян» немає.

За звітний період часу відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» надійшло 18 запитів про надання інформації.

Всі інформаційні запити отриманні в порядку визначеному вищевказаним законом розглянуто своєчасно, а саме протягом п’яти робочих днів.

Інформаційних запитів, які розглянуті з порушенням строків немає.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

  1. Даний аналіз щодо роботи зі зверненнями громадян, а також статистичний звіт про розгляд звернень громадян за 1 півріччя 2022 року (у порівняні з 1 півріччям 2021 року) обговорити на оперативній нараді всіх працівників суду.
  2. Регулярно аналізувати стан розгляду звернень громадян, які надійшли до суду.
  3. Звернути увагу суддів на необхідність вжиття додаткових заходів щодо виключення тяганини, а також недопущення інших процесуальних порушень при розгляді кримінальних та цивільних справ відносно яких надходять скарги, а також інших працівників апарату суду - необхідність належного здійснення прийому громадян, дотримання правил трудової дисципліни при виконанні своїх службових обов’язків та необхідність своєчасної відправки поштової кореспонденції для виклику сторін в судове засідання, додержання правил Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.