flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Затверджено рішенням зборів суддів

Жовтневого районного  суду

м . Харкова

від 29.09.2015, протокол № 8

                          (зі змінами згідно рішення зборів суддів від 10.11.2015, протокол № 9;

                                                        від 14.04.2016 № 2/2, рішення № 7/3 від 09.12.2016;

                                            рішення №2/1 від 28.02.2017; рішення від 13.02.2018 № 2/2;

рішення № 9/2 від 26.06.2018; рішення № 12/1 від 19.11.2019;

рішення № 15/1 від 23.12.2019; рішення № 7/1 від 15.06.2020;

рішення №12/2 від 16.11.2020; рішення № 1/1 від 02.03.2021;

 рішення №5/2 від 05.11.2021 ).

рішення №6/1 від 27.09.2022

рішення №1/1 від 09.01.2023

рішення №9/1 від 08.08.2023

 

Засади використання 
                автоматизованої системи документообігу 

   Жовтневого районного суду м. Харкова

 

 1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення,  Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25(далі – Положення), Інструкції з діловодства  у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді  АР Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом ДСА України від 17.12.2013 №173 (далі – Інструкція) з метою врегулювання певних питань, які відносяться до повноважень зборів суддів, визначених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

 1. Особливості функціонування автоматизованої системи 

2.1. У Жовтневому районному суді м. Харкова  використовується  комп'ютерна програма "Д-3», розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи  на підставі укладених договорів з ДСА України та судом.

2.3.  Для належного функціонування автоматизованої системи Жовтневий районний суд м. Харкова забезпечує:

 • своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;
 • своєчасне надання (позбавлення ) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;
 • захист інформації автоматизованої системи в суді;
 • своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу за їх заявками;
 • інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

 Засадами не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.

 1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи. 

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Жовтневому районному суді    м. Харкова визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

3.3. Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

3.4.  Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

 3.5. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис".

 3.6. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

 3.7.  Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

 3.8.    Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор.

 3.9. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 1. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

4.1 Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

4.2 На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файла.

4.3 Дата реєстрації та вхідний номер документа формуються автоматизованою системою автоматично.

4.4 Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

4.5 Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства відповідного суду.

4.6 Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

 1. Розподіл судових справ між суддями. 

5.1. Судові справи  реєструються у Жовтневому районному суді  м. Харкова в день їх надходження в порядку черговості та підлягають  розподілу під час реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи уповноваженими на підставі наказу керівника апарату суду особами, відповідальними  за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами з урахуванням спеціалізації суддів.

 5.2. У Жовтневому районному суді м. Харкова застосовується:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

5.3. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення головуючого судді та суддів, що входять до складу колегії проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення .

Визначення присяжних та народних засідателів відбувається за правилами, встановленими Положенням.

5.4. На виконання пункту 2.3.17 Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справ, можуть бути повторно розподілені за   письмовим розпорядженням керівника апарату суду судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

-         припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя;

-         звільнення його з посади судді;

-         перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

-         відсторонення судді від посади;

-     перебування у нарадчій кімнаті судді кримінальної спеціалізації менше 3-х календарних днів, без виключення з автоматизованого розподілу (Пункт 5.4 доповнено пунктом п’ятим згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 08.08.20239/1.)

Невжиття цих заходів може призвести до суттєвого порушення прав та інтересів осіб, які приймають участь або є сторонами у судовому процесі.

 

 1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

6.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами,встановленими Положенням.

6.2. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

6.3. Керівник апарату суду (особа, яка виконує його обов’язки) або посадова особа суду, відповідальна за ведення кадрової роботи  щоденно перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на робочому місці. Підставами для цього є наказ про відпустку, наказ про відрядження, лікарняний тощо.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя в день невиходу на роботу зобов’язаний невідкладно повідомити про це особу суду, відповідальну за ведення кадрової роботи або особу, яка виконує її обов’язки.

Якщо станом на 9:30 годину робочого дня, з якої здійснюється розподіл судових справ, не надійшло повідомлення про знаходження судді на лікарняному, суддя включається в автоматизовану систему до загального списку суддів, які мають повноваження щодо здійснення процесуальних дій для подальшого розподілу справ.

6.4. Невиконання суддею правил, визначених абзацом 2 п. 6.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

6.5. З метою запобігання випадків розподілу справ та матеріалів, які потребують негайного розгляду судді,  який знаходиться у нарадчій кімнаті, та недопущення повторного розподілу цих справ, помічник судді відразу повідомляє керівнику апарату суду про вихід судді до нарадчої кімнати, та повернення з нарадчої кімнати.

6.6. Розподіл усіх справ і матеріалів здійснюється виключно особами, відповідальними за автоматичний розподіл справ. 

6.7. Будь-який суддя (судді) мають право бути присутніми під час розподілу справ і матеріалів.

6.8.  Не здійснюється розподіл справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, голові суду та/або його заступнику в період виконання ними адміністративних обов’язків за межами суду.  Довідку про присутність суддів на робочому місці  готує заступник керівника апарату суду та подає її керівнику апарату суду. На підставі наданої довідки керівник апарату суду заносить інформацію до табеля обліку використання робочого часу. 

6.9. У разі відкликання судді - головуючого у справі, судді – члена колегії із щорічної відпустки (на підставі заяви судді), для вирішення невідкладних питань, пов’язаних з розглядом кримінальних проваджень відносно осіб, які тримаються під вартою або домашнім арештом, у табелі обліку використання робочого часу такому судді проставляється робочий день, але розподіл справ судді не здійснюється.

6.10. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

6.11. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

6.12. У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення.  

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

7.1.Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368 - 373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119 - 121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259 - 264, 267 (крім частини дев'ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

заяви про відновлення втраченого судового провадження;

заяви про забезпечення позову, доказів.

У разі надходження до суду судових справ, заяв, визначених п. 2.3.44 Положення про АСДС по судовим справам, які перебувають на розгляді  по суті у судді (п. 2.3.3 Положення про АСДС) та знаходяться в провадженні такого судді, вказані справи передаються раніше визначеному судді за допомогою автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3» .

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду) або якщо суддя не працює в суді чи закінчився термін повноважень та у випадку, коли до  суду надходять судові справи, заяви, визначені п. 2.3.44 Положення про АСДС, якщо такі судові справи розглянуті по суті, передані до канцелярії суду, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу з врахуванням визначеної спеціалізації на підставі доповідної записки працівника канцелярії суду та письмового розпорядження керівника апарату суду. (Абзац 3 п.7.1 викладено в новій редакції рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.11.2020 № 16/2.)

У разі неможливості здійснити розподіл судових справ, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору між суддями визначеної спеціалізації, він здійснюється між усіма суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

У випадку перебування судді цивільної спеціалізації у нарадчій кімнаті по кримінальній справі, судові справи, зазначені у даному пункті передаються раніше визначеному у судовій справі судді (п. 7.1 Розділу 7 викладено в редакції відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.02.2017 № 2/1 та рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.06.2018 № 9/2.)

У разі надходження до суду матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження у Жовтневому районному суді  м.Харкова, у випадку, передбаченому частиною другою ст. 334, статями 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України, то такі матеріали кримінального провадження передаються складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання.

У разі, якщо суддя, в провадження якого надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим суддею вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою ст. 334, статями 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України приймає процесуальне рішення про відмову в об’єднанні  таких судових справ, то судова справа, яка надійшла на розгляд суду останньою передається на автоматизований розподіл між всіма суддями суду, що мають повноваження на час розгляду з врахуванням визначеної у суді спеціалізації.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду) такі матеріали кримінального провадження підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями суду, що мають повноваження на час розгляду з врахуванням визначеної у суді спеціалізації. Якщо такий суддя приймає процесуальне рішення щодо передачі матеріалів кримінального провадження складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання, а зазначений склад суду приймає процесуальне рішення про відмову в об’єднанні таких судових справ, то такі матеріали кримінального провадження повертаються цьому судді."(Пункт 7.1 доповнено абзацами шість, сім і вісім згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.11.2019 № 12/1).

У разі перебування судді кримінальної спеціалазації суду в нарадчій кімнаті  з виключенням з автоматизованого розподілу судових справ в АСДС КП "Д-3" та при надходженні до суду матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження у Жовтневому районному суді м. Харкова, у випадку, передбаченому частиною другою ст.334, статтями 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України та спливають строки дії запобіжного заходу, такі матеріали розподіляються між всіма суддями суду з урахуванням визначеної спеціалізації в суді (Пункт 7.1 доповнено абзацом дев’ять згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.11.2020 № 16/2.)

Заяви, клопотання, судові справи, визначені абз. 1 п. 7.1. Засад використання автоматизованої системи документообігу Жовтневого районного суду м. Харкова передаються раніше визначеному судді з урахуванням визначеної спеціалізації також у разі перебування судді кримінальної спеціалізації суду в нарадчій кімнаті з виключенням з розподілу судових справ в АСДС КП «Д-3» на підставі доповідної записки секретаря судового засідання (помічника судді) такого судді." (Пункт 7.1 доповнено абзацом десять згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.11.2020 № 16/2.)

У разі надходження до суду судових доручення в цивільних справах після дооформлення, то на такі справи створюється реєстраційна картка в автоматизованій системі документообігу суду для передання тим суддям, які ухвалили рішення про повернення на дооформлення доручення без автоматизованого розподілу таких справ.

У разі відсутності головуючого судді, а саме:

 • відпустка,
 • відрядження,
 • тимчасова непрацездатність,
 • нарадча кімната
 • інші випадки передбачені законом

судове доручення у цивільних справах, що надійшло до суду після дооформлення, передаються головуючому судді після закінчення вищезазначених обставин його відсутності. (Пункт 7.1 доповнено абзацом одинадцять згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.01.2023 № 1/1.)

7.2       Встановити, що при розподілі справ про адміністративні правопорушення  при одночасному (протягом одного робочого дня) надходженні справ щодо однієї особи, а також при надходженні 2 та наступних справ щодо однієї особи до остаточного розгляду першої справи суддею - розподіл другої та наступних справ проводиться судді, якому автоматично розподілена перша справа. Уразі надходження адміністративних справ щодо однієї особи після розгляду першої справи - проводити автоматичний розподіл  за допомогою автоматизованої системи документообігу суду.

Клопотання по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, скарги по одному кримінальному провадженню передаються на автоматичний розподіл у загальному порядку. (Абз.3 п.7.2. зі змінами відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.12.2016 № 7/3.)

Розподіл судових справ, які підлягають розгляду слідчими суддями, що надходять до суду в межах одного кримінального провадження, якщо розгляд судової справи в межах одного кримінального провадження здійснювали два і більше слідчих судді, то в подальшому при надходженні клопотань, здійснювати розподіл між раніше визначеними слідчими суддями, які приймали участь у розгляді судової справи в межах одного кримінального провадження(Абз.4 п.7.2. зі змінами відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.12.2019 № 15/1.)

Повторне клопотання слідчого, прокурора, сторони, на стадії досудового розслідування (розгляд яких є компетенцією слідчого судді), у межах одного кримінального провадження, в якому вже було визначено слідчого суддю відповідно до ст. 35 КПК України, у випадку виключення такого слідчого судді з автоматичного розподілу справ ( з підстав, визначених п. 2.3.3 Положення про АСДС та нарадчої кімнати), слідчий суддя визначається в порядку ст. 35 КПК України і цьому слідчому судді передаються наступні клопотання, які надійшли в період виключення з автоматичного розподілу справ відсутнього слідчого судді без письмового розпорядження керівника апарату суду. (Пункт 7.2 доповнено четвертим абзацом згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.11.2020 № 16/2.).

7.3. Виключено (рішення зборів суддів Жовтневого районного судум. Харкова від 14.04.2016 № 2/1).

7.4.Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

7.5. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної інстанції для виконання ухвали апеляційної інстанції на усунення недоліків у процесуальному порядку (роз’яснення рішення, винесення додаткового судового рішення, тощо) такі судові справи передаються тим суддям, у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

      У разі тривалої відсутності суддів (більше 15 днів – (відпустка, відрядження, лікарняний, тощо), така судова справа за резолюцією голови суду або заступника голови суду, чи судді, який виконує обов’язки голови суду, передається на повторний автоматичний розподіл. (Розділ 7 доповнено пунктом 7.5. відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.11.2015).

7.6. У разі  необхідності перереєстрації справи, за письмовим поданням головуючого судді, з одного виду судочинства (провадження) в інший, повторний розподіл справи не здійснюється, а перереєстрована справа передається на розгляд раніше визначеному судді. (Розділ 7 доповнено пунктом 7.6. відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.04.2016 № 2/2).

   7.7. Визначити наступний порядок реєстрації та розподілу клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною, а саме:

Клопотання про продовження строку дії рішення по визнання фізичної особи недієздатною реєструвати в окремій обліково-статистичній картці на основі поточної справи з новим номером провадження (окреме провадження) та передавати раніше визначеному судді (складу суду) з типом поєднання «Для продовження розгляду», якщо склад суду той же (суддя та присяжні) що і в первісній справі. У такому випадку добір присяжних, за участю яких розглядається клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною здійснювати в неавтоматичному режимі за допомогою протоколу розподілу (неавтоматично).

  У разі відсутності у судовій справі раніше визначеного судді (складу суду) з підстав визначених п. 2.3.3 Положення про АСДС такі судові справи підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу з урахуванням визначеної спеціалізації без письмового розпорядження керівника апарату суду.

У такому випадку реєстрація клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною здійснюється в окремій обліково-статистичній картці на основі поточної справи з новим номером провадження (окреме провадження).

 (Розділ 7 доповнено пунктом 7.7. відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 05.11.20215/2).

7.8 Визначити наступний порядок реєстрації та розподілу справ про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду після належного оформлення, а саме:

При розподілі справ про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду після належного оформлення (доопрацювання) реєструвати в окремій обліково-статистичній картці на основі поточної справи з новим номером провадження та передавати раніше визначеному судді (складу суду) з типом поєднання «Після дооформлення». У такому випадку розподіл справ про адміністративні правопорушення здійснювати в неавтоматичному режимі за допомогою протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Якщо одну і ту ж справу про адміністративне правопорушення було направлено для належного оформлення двома та більше суддів, то справа передається судді, якому автоматично розподілена перша справа.

У разі відсутності у судовій справі раніше визначеного судді (складу суду) з підстав визначених п. 2.3.3 Положення про АСДС такі судові справи підлягають автоматизованому розподілу між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу з урахуванням визначеної спеціалізації без письмового розпорядження керівника апарату суду.

У такому випадку реєстрація справи про адміністративне правопорушення здійснюється в окремій обліково-статистичній картці на основі поточної справи з новим номером провадження.

(Розділ 7 доповнено пунктом 7.8. відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 27.09.20226/1).

 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями. 

8.1. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули, який здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

8.2. Винятково у разі, коли  головуючий суддя (суддя – доповідач) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

8.3. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 7.4. цих Засад, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 Положення.

8.4. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, припинення повноважень судді (відсторонення від посади) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки).

8.5. Перебування судді в нарадчій кімнаті в межах 3-х календарних днів не припиняє йому автоматичний розподіл справ.

З метою недопущення порушення процесуальних строків розгляду невідкладних справ повторний автоматизований розподіл клопотань слідчих органів, які підлягають негайному розгляду (запобіжні заходи та обшуки) між іншими слідчими суддями, у разі перебування слідчого судді в нарадчій кімнаті без виключення з автоматизованого розподілу на якого було розподілено таке клопотання, здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особою, яка виконує його обов’язки) на підставі службової (доповідної) помічника судді чи секретаря судового засідання з зазначенням причин неможливості своєчасного розгляду справи.

Таке клопотання передавати до канцелярії суду для повторного автоматизованого розподілу з метою недопущення порушення строків розгляду справи»

Розподіл матеріалів (справ) між суддями Жовтневого районного суду м. Харкова здійснюється з урахуванням їх спеціалізації, яка визначена згідно з рішеннями зборів судів цього суду. (Розділ 8 доповнено пунктом 8.5. відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 08.08.20239/1).

 

 1.   Коефіцієнти навантаження  

          9.1. За рішенням зборів суддів суду можуть встановлюватися та змінюватися коефіцієнти навантаження щодо розгляду справ, коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи та відсоток адміністративних посад.

  9.2.  ( п.9.2 розділу 9 виключено відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 02.03.20211/1)

 

 1. Засади формування спеціалізації суддів (колегії)

10.1. Збори суддів  Жовтневого районного суду м. Харкова мають право запроваджувати та скасовувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ. Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше  двох  суддів на одну спеціалізацію.

10.2.  Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в суді визначається головуючий суддя із числа всіх суддів відповідної спеціалізації. Після визначення автоматизованою системою головуючого судді склад колегії суддів автоматично визначається автоматизованою системою згідно з налаштуваннями складу колегій суддів. Якщо неможливо сформувати колегію з суддів відповідної спеціалізації, до складу колегії  автоматизованою системою автоматично визначається суддя іншої спеціалізації.

10.3. Уразі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо), який не є головуючим суддею у справі, здійснюється автоматизований розподіл судової справи. Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється автоматизованою системою автоматично (П. 10.3 зі змінами відповідно до рішення зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.12.2016 № 7/3.)

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо), який є головуючим суддею у справі, здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи без зміни складу колегії.

10.4. В суді діє спеціалізація з розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Зборами суддів Жовтневого районного суду м. Харкова суддя Васильєва Н.М., суддя Чижиченко Д.В. та суддя Макаров В.О. уповноважені здійснювати розгляд зазначених кримінальних проваджень.

10.5.  У разі виявлення помилки при формуванні колегії, а саме: включення до складу колегії судді, який на момент авторозподілу не має повноважень на розгляд справ, в тому числі перебуває на лікарняному, у відрядженні, у відпустці, повторний авторозподіл не здійснюється, а здійснюється перепризначення такого судді в автоматичному порядку за розпорядженням керівника апарату суду.

10.6. Для здійснення повноважень з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом в суді обрані слідчі судді.

Так, спеціалізацію слідчого судді встановлено голові суду Чижиченку Д.В., суддям: Курило В.О., Макарову В.О., Кісю Д.П., Васильєвій Н.М.(Пункт 10.6 зі змінами згідно з рішенням зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.11.2019 № 12/1).

10.7. Для розгляду заяв та матеріалів, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації, розподілу та розгляду невідкладно, з метою дотримання строків розгляду та захисту законних прав та інтересів осіб, які є учасниками кримінального провадження, головою суду може бути видано наказ про чергування слідчих суддів, керівником апарату суду - про чергування працівників апарату суду  в неробочі та вихідні дні.

10.8. У період виборчого процесу, на весь час підготовки та проведення виборів, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян, наказом голови суду та керівника апарату суду затверджуються графіки чергування суддів та працівників апарату суду в неробочі та вихідні дні з подальшим наданням іншого дня відпочинку за чергування відповідно до ст.ст.72,107 КЗпП України.

10.9.  Щорічні відпустки слідчих суддів (суддів спеціалізації) плануються таким чином, щоб на період знаходження у відпустці слідчих суддів (суддів спеціалізації), у суді залишалось працювати два слідчих судді та три судді кожної  спеціалізації.

 1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.

 11.1. В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять днів, такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

 11.2. У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) відповідальними за розподіл судових справ працівниками (чи особами, що виконують їх обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням спеціалізації. 

11.3 Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин.

11.4 Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

 

12.Керівник апарату суду

12.1. Керівник апарату суду щоквартально звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

12.2.  Керівник апарату суду на вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

12.3 Керівник апарату суду видає розпорядження про Повторний автоматизований розподіл судових справ у випадку настання обставин, викладених у п. 4.1., п. 5.4., 8.2., 8.4. та 10.5. цих Засад. 

 

13.Відповідальність

13.1. Внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень, які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівниками апарату суду, відповідальними за реєстрацію справ і матеріалів, внесення даних до обліково-статистичних карток, може бути підставою для притягнення до відповідальності, установленої законом.

13.2. Доручення адміністратора автоматизованої системи щодо порядку функціонування автоматизованої системи в судах є обов’язковими до виконання

 

Прикінцеві Положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду затверджуються рішенням зборів суддів та вносяться до автоматизованої системи.

Питання щодо функціонування автоматизованої системи, котрі не врегульовані цими Засадами вирішуються та регулюються Положенням, Інструкцією та відповідним законодавством, що діє у цій сфері.

Зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду вносяться рішенням зборів суддів суду, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.